Lietuvos neurologų asociacija
Lietuvos vaikų neurologų asociacija
Lietuvos neurochirurgų asociacija

"Neurologijos seminarai" - specializuotas mokslinis-praktinis žurnalas, leidžiamas keturis kartus per metus kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

ISSN 1392-3064
ISSN 2424-5917 (online)

Redaktorių kolegijos adresas:
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
tel./faksas (8-5) 236 52 20
El. paštas:
gintaras.kaubrys@santa.lt;
dalius.jatuzis@santa.lt
neuro@santa.lt
http://www.neuroseminarai.lt/

Žurnalas

Žurnalas "Neurologijos seminarai" leidžiamas nuo 1997 m. Tai oficialus Lietuvos neurologų asociacijos, Lietuvos vaikų neurologų asociacijos ir Lietuvos neurochirurgų draugijos leidinys.

Žurnalas "Neurologijos seminarai" yra recenzuojamas ir pripažintas Lietuvos mokslo periodinis leidinys, kuriame skelbiami apžvalginiai ir originalūs moksliniai straipsniai apie naujausius neurologinių, neurochirurginių bei gretimų ligų etiopatogenezės, klinikos, diagnostikos, gydymo bei profilaktikos laimėjimus. Taip pat publikuojami medicinos istorijos straipsniai, retesnių ar diagnostiškai sudėtingų klinikinių atvejų aprašymai, klinikinės ir eksperimentinės mokslinės studijos, mokslinių konferencijų medžiaga, kita svarbi informacija.

"Neurologijos seminarai" įtraukti į EBSCO Publishing duomenų bazę ir Index Copernicus duomenų bazę.

Smulkesnės instrukcijos autoriams spausdinamos kiekviename "Neurologijos seminarų" numeryje. "Neurologijos seminarus" Jūs galite užsiprenumeruoti ar įsigyti Vilniaus ir Kauno universitetų Neurologijos klinikose.

Visada laukiami Jūsų laiškai, klausimai ar straipsnių komentarai.

Maloniai kviečiame bendradarbiauti!

"Neurologijos seminarų" redaktorių kolegija