TURINYS

Apžvalginiai straipsniai

Current applications of deep brain stimulation for treatment of neurological and psychiatric disorders
Juškys R., Mameniškienė R.
Neurologijos seminarai 2017; 21(74): 201-207. [pdf]

Frontotemporalinė demencija ir psichozė
Regelskytė V., Audronytė E., Kaubrys G.
Neurologijos seminarai 2017; 21(74): 208-213. [pdf]

Originalūs moksliniai straipsniai

Skirtingų kineziterapijos metodų taikymo poveikis sergančiųjų šizofrenija funkciniam mobilumui ir kognityvinių funkcijų kaitai
Skirmantaitė L., Grinytė V.
Neurologijos seminarai 2017; 21(74): 214-219. [pdf]

Efektyvumas ir saugumas, gydant dimetilfumaratu ligonius, sergančius recidyvuojančia remituojančia išsėtine skleroze: gydymo patirtis Vilniaus išsėtinės sklerozės centre
Giedraitienė N., Kizlaitienė R., Kaubrys G.
Neurologijos seminarai 2017; 21(74): 220-227. [pdf]

Assessment of functional independence and quality of life among stroke survivors: a pilot study
Gedmintaitė L., Šmigelskas K., Petruševičienė D., Savickas R., Simenas V., Lendraitienė E.
Neurologijos seminarai 2017; 21(74): 228-236. [pdf]

Klinikiniai atvejai

Mangano sukeltas neurotoksiškumas, susijęs su metkatinono vartojimu: apžvalga ir klinikinio atvejo pristatymas
Guk J., Klimašauskienė A.
Neurologijos seminarai 2017; 21(74): 237-241. [pdf]

Fabry ligos manifestacija galvos smegenų infarktais: klinikinis atvejis
Motiejūnas G., Gumbys L., Masaitienė R.
Neurologijos seminarai 2017; 21(74): 242-246. [pdf]

Neurologija ir menas

Vitalinio magnetizmo praktika ir kritika XIX a. pr. Vilniuje
Samsonė V.G., Bezliapovič Ž., Sakalauskaitė-Juodeikienė E., Jatužis D.
Neurologijos seminarai 2017; 21(74): 247-256. [pdf]

Klinikinis tyrimas

Ilgalaikis uždelsto atpalaidavimo dimetilfumarato poveikis, gydant išsėtinę sklerozę: tarpinė atsitiktinės atrankos tęstinio ENDORSE tyrimo analizė
Gold R., Arnold D.L., Bar-Or A., Hutchinson M., Kappos L., Havrdova E., MacManus D.G., Yousry T.A., Pozzilli C., Selmaj K., Sweetser M.T., Zhang R., Yang M., Potts J., Novas M., Miller D.H., Kurukulasuriya N.C., Fox R.J., Phillips T.J.
Neurologijos seminarai 2017; 21(74): 257-269.

Įrašo autorius Neurologijos seminarai