TURINYS

Apžvalginiai moksliniai straipsniai

Transorbitalinės spalvinės sonografijos klinikinis pritaikymas neurologijoje
Valaikienė J., Jatužis D.
Neurologijos seminarai 2017; 21(71): 5-9. [pdf]

Originalūs moksliniai darbai

Neurodegeneracinėmis ligomis sergančių pacientų demografinių ir klinikinių rodiklių palyginimas
Žilionytė M., Savickaitė J., Balnytė R.
Neurologijos seminarai 2017; 21(71): 10-14. [pdf]

Klinikinio ir elektroneuromiografijos tyrimų vertė kritinių būklių neuroraumeninio pažeidimo po ilgo gydymo intensyviosios terapijos skyriuje diagnostikai
Sereikė I., Jatužis D., Klimašauskienė A., Klimašauskas A.
Neurologijos seminarai 2017; 21(71): 15-22. [pdf]

Skirtingų muzikos stilių, taikomų kineziterapijos programos metu, poveikis asmenų, sergančių Parkinsono liga, pusiausvyrai, eisenai ir funkciniam pajėgumui
Skirmantaitė I., Šeputytė L.
Neurologijos seminarai 2017; 21(71): 23-27. [pdf]

Is differential training more effective than rhythmic auditory stimulation for training gait and balance in individuals with Parkinson’s disease?
Stuopelytė A., Šakalienė R., Lendraitienė E., Petrusevičienė D., Rimdeikienė I.
Neurologijos seminarai 2017; 21(71): 28-32. [pdf]

Klinikiniai atvejai

Tinklainės centrinės arterijos okliuzija: akiduobės sonografijos vaizdas
Jatužis D., Tutlienė N.
Neurologijos seminarai 2017; 21(71): 33-35. [pdf]

Širdies rabdomiomos ir aritmijos, sergant tuberozine skleroze: 2 klinikinių atvejų aprašymas
Juozapaitė S., Jakutienė E., Čerkauskienė R., Praninskienė R.
Neurologijos seminarai 2017; 21(71): 36-41. [pdf]

Anti-Hu antibodies associated paraneoplastic encephalitis due to primary renal cell (RCC) carcinoma. A case report
Slautaitė I., Vaišvilas M.
Neurologijos seminarai 2017; 21(71): 42-44. [pdf]

Neurosarcoidosis: a case report and literature review
Šitkauskienė I., Gradauskas P., Vaišvilas M.
Neurologijos seminarai 2017; 21(71): 45-54. [pdf]

Klinikinis atvejis: delyras kaip sepsio pradžia dializuojamai pacientei
Steponavičiūtė K., Mačionienė E., Rečinskaitė V.
Neurologijos seminarai 2017; 21(71): 55-58. [pdf]

Reti sergančiųjų išsėtine skleroze simptomai ir sindromai: literatūros apžvalga ir klinikinių atvejų pristatymas
Levutaitė I., Sakalauskaitė-Juodeikienė E., Kizlaitienė R., Kaubrys G.
Neurologijos seminarai 2017; 21(71): 59-65.[pdf]

Straipsnių autoriams [pdf]

Įrašo autorius Neurologijos seminarai