Redakcinė kolegija

Vyriausiasis redaktorius

Rūta MAMENIŠKIENĖ (Vilniaus universitetas)

Atsakingasis redaktorius

Dalius JATUŽIS (Vilniaus universitetas)

Redaktorių kolegija
Milda ENDZINIENĖ (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
Romas A. GVAZDAITIS (Klaipėdos universitetinė ligoninė)
Rūta KALADYTĖ LOKOMINIENĖ (Vilniaus universitetas)
Rasa KIZLAITIENĖ (Vilniaus universitetas)
Aušra KLIMAŠAUSKIENĖ (Vilniaus universitetas)
Robertas KVAŠČEVIČIUS (Vilniaus universitetas)
Michel R. MAGISTRIS (Geneva, Switzerland)
Gintaras F. KAUBRYS(Vilniaus universitetas)
Dalia MICKEVIČIENĖ (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
Diana OBELIENIENĖ (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
Audrius V. PLIOPLYS (Chicago, IL, USA)
Daiva RASTENYTĖ (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
Kristina RYLIŠKIENĖ (Vilniaus universitetas)
Saulius ROČKA (Vilniaus universitetas)
Arūnas ŠČIUPOKAS (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
Juozas ŠIDIŠKIS (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
Arimantas TAMAŠAUSKAS (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
Nerija VAIČIENĖ-MAGISTRIS (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
Jurgita VALAIKIENĖ (Vilniaus universitetas)
Walter-Uwe WEITBRECHT (Gummersbach, Germany)

Internetinio puslapio redaktorius

Dalius JATUŽIS (Vilniaus universitetas)