Mėnuo: July 2021

2021; 25(87): 51-57

Anti-LGI1 autoimuninis encefalitas. Klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga Anti-LGI1 antibody autoimmune encephalitis. Clinical case presentation and literature review Stašaitytė A., Vanagas T., Danielius V., Jurkevičienė G., Balnytė R. Neurologijos seminarai 2021; 25(87): 51-57. Santrauka Anti-LGI1 encefalitas yra reta autoimuninio limbinio...

/ 2021.07.06

2021; 25(87): 46-50

Neurofilamentai kraujo serume: neuronų pažeidimo biožymuo išsėtinės sklerozės paūmėjimo metu Serum neurofilament heavy chains as a biomarker of neuronal damage in multiple sclerosis relapse Beliaziūnas P., Godelienė R., Malcienė L., Natkevičius V., Gintauskienė V., Šitkauskienė B., Malciūtė M. Neurologijos seminarai...

/ 2021.07.06

2021; 25(87): 40-45

Gama peilio talamotomija esencialiniam ir Parkinsono tremorui gydyti Gamma knife thalamotomy for essential and Parkinson’s tremor Radžiūnas A., Laucius O., Kudrevičius L., Sėdžius P., Čelpačenko I. Neurologijos seminarai 2021; 25(87): 40-45. Santrauka Tikslas. Tyrimo tikslas įvertinti gama peilio talamotomijos efektyvumą,...

/ 2021.07.06

2021; 25(87): 35-39

Senyvo amžiaus pacientų, patyrusių šlaunikaulio proksimalinės dalies lūžį, delyras Delirium in geriatric patients with hip fracture Konkayev A., Bekmagambetova N., Konkayeva M., Šerpytis M., Gineitytė-Ozolince D., Šipylaitė J., Jatužis D. Neurologijos seminarai 2021; 25(87): 35-39. Santrauka Įvadas. Delyras pasireiškia iki...

/ 2021.07.06

2021; 25(87): 30-34

Optinio neurito ryšys su išsėtine skleroze. Literatūros apžvalga The link between optic neuritis and multiple sclerosis. Literature review Kubiliūtė A., Liutkevičienė R. Neurologijos seminarai 2021; 25(87): 30-34. Santrauka Optinio neurito ir išsėtinės sklerozės ryšys nagrinėjamas dėl abi šias patologijas siejančių...

/ 2021.07.06

2021; 25(87): 20-29

Optinio neuromielito spektro sutrikimas: epidemiologija, patogenezė, diagnostika, gydymas, prognozė Neuromyelitis optica spectrum disorder: epidemiology, pathogenesis, diagnosis, treatment, and prognosis Čemerkaitė J., Kaukėnaitė, Liutkevičienė R. Neurologijos seminarai 2021; 25(87): 20-29. Santrauka Optinio neuromielito spektro sutrikimas (angl. Neuromyelitis optica spectrum disorder, NMOSD)...

/ 2021.07.06

2021; 25(87): 13-19

Spontaninių subarachnoidinių hemoragijų literatūros apžvalga: gydymo ypatumai ir prevencija (II dalis) Literature review of spontaneous subarachnoid haemorrhage: treatment management and prevention (Part II) Grigaitė J., Rutkauskaitė G., Piliponis L., Ščerbak J., Jatužis D., Valaikienė J. Neurologijos seminarai 2021; 25(87): 13-19....

/ 2021.07.06

2021; 25(87): 5-12

Spontaninių subarachnoidinių hemoragijų literatūros apžvalga: rizikos veiksniai, diagnostikos ypatumai ir komplikacijos (I dalis) Literature review of spontaneous subarachnoid haemorrhage: risk factors, diagnostic features, and complications (Part I) Grigaitė J., Rutkauskaitė G., Piliponis L., Ščerbak J., Jatužis D., Valaikienė J. Neurologijos...

/ 2021.07.06

2021 m. Nr. 1(87)

• Spontaninės subarachnoidinės hemoragijos • Optinio neuromielito spektro sutrikimas • Optinio neurito sąsajos su išsėtine skleroze • Delyras senyvo amžiaus pacientams, patyrusiems šlaunikaulio proksimalinės dalies lūžį • Gama peilio talamotomija esencialiniam bei Parkinsono tremorui gydyti • Neurofilamentai kraujo serume: neuronų...

/ 2021.07.04