Neurofilamentai kraujo serume: neuronų pažeidimo biožymuo išsėtinės sklerozės paūmėjimo metu
Serum neurofilament heavy chains as a biomarker of neuronal damage in multiple sclerosis relapse

Beliaziūnas P., Godelienė R., Malcienė L., Natkevičius V., Gintauskienė V., Šitkauskienė B., Malciūtė M.
Neurologijos seminarai 2021; 25(87): 46-50.

Santrauka

Įvadas. Vienas naujausių metodų, galinčių palengvinti išsėtinės sklerozės diagnostiką ir gydymą, yra specifinių biožymenų – neurofilamentų, koncentracijos matavimas kraujo serume ir likvore. Neurofilamentų grandinės gali būti randamos ne tik išsėtinės sklerozės, bet ir kitų neurodegeneracinių ligų metu. Remiantis naujausių mokslinių tyrimų duomenimis, neurofilamentų koncentracija kraujyje, kartu su magnetinio rezonanso tyrimu ir objektyviu ištyrimu, galėtų padėti įvertinti išsėtinės sklerozės paūmėjimus ir prognozę. Tyrimų, kurie nagrinėtų neurofilamentų koncentraciją, sergant išsėtine skleroze, Lietuvoje iki šiol nebuvo atlikta.
Metodika. Tyrimo protokolas patvirtintas Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komitete (leidimo Nr. BE-2-73). Atsitiktinės atrankos metodu Klaipėdos universitetinės ligoninės išsėtinės sklerozės centre ištirti 28 recidyvuojančia remituojančia išsėtine skleroze sergantys pacientai, kurie buvo hospitalizuoti dėl ligos paūmėjimo. Įvertinti šių pacientų demografiniai ir klinikiniai duomenys, taikomas ligos eigą modifikuojantis gydymas, neurofilamentų koncentracija kraujyje imunofermentiniu ELISA metodu.
Rezultatai. Tyrime dalyvavo 28 pacientai, sergantys išsėtine skleroze (64,3 % moterų, 25,7 % vyrų). Neurofilamentų koncentracija kraujyje buvo didesnė pacientams, kuriems nustatytas 3 ar daugiau funkcinių nervų sistemų pažeidimas nei esant pažeistoms tik piramidinei ar smegenėlių sistemai atskirai, tačiau statistiškai reikšmingo ryšio tarp šių grupių nenustatyta. Reikšmingai didesnė neurofilamentų koncentracija buvo rasta pacientams, kuriems hiperintensiniai T2 režimo židiniai nustatyti galvos bei nu¬garos smegenyse ir rasti magnetinio rezonanso aktyvumo požy¬miai. Taip pat didesnė neurofilamentų koncentracija kraujyje rasta pacientams, kuriems nustatytos teigiamos oligokloninės juostos ir buvo sutrikę regos sukeltieji potencialai. Vertinant sąsajas tarp ligos trukmės, pacientų amžiaus, negalios ir neurofilamentų koncentracijos kraujyje, statistiškai reikšmingo ryšio nenustatyta. Gydomiems ir negydomiems ligos eigą modifikuojančiais vaistais pacientams neurofilamentų koncentracija kraujyje reikšmingai nesiskyrė.
Išvada. Nustatytos didesnės neurofilamentų koncentracijos kraujyje, esant >3 neurologinių funkcinių sistemų pažeidimams, radiologiniam židinių aktyvumui, teigiamoms oligokloninėms juostoms ir sutrikusiems regos sukeltiesiems potencialams, pagrindžia hipotezę, kad šis tyrimas galėtų būti diagnostinis paūmėjimo ir ligos prognozės vertinimo biožymuo, naudojamas ir klinikinėje praktikoje.

Raktažodžiai: neurofilamentai, išsėtinė sklerozė, paūmėjimas, neurodegeneracija.

 

Summary

Introduction. One of the newest methods that could facilitate the diagnosis and treatment of multiple sclerosis is the measurement of neurofilament levels in the blood and spinal fluid. Neurofilament chains can be found not only in multiple sclerosis but also in other neurodegenerative diseases. Latest research findings have revealed that neurofilament levels in serum along with magnetic resonance imaging and clinical evaluation could help evaluate disease relapses and prognosis. No research on neurofilament levels in multiple sclerosis patients has been done in Lithuania so far.
Methods. Permit No. BE-2-73 was obtained from Kaunas Regional Biomedical Research Ethics Committee. Using random sampling we examined 28 patients with relapsing-remitting multiple sclerosis who were treated for relapse in the Multiple Sclerosis Centre of Klaipėda University Hospital. Demographic and clinical data and disease modifying therapies were evaluated. Neurofilament heavy chains levels in the blood were measured using ELISA immunoenzyme assay.
Results. The research involved 28 patients: 64.3% women and 25.7% men. Neurofilament heavy chains levels in the blood were higher in patients with 3 or more functional systems affected, compared with patients with only pyramidal or cerebellar systems damaged but the difference was not statistically significant. Significantly higher neurofilament heavy chains levels were found in patients with hyperintense magnetic resonance imaging T2 lesions in both brain and spinal cord areas and with contrast-enhanced lesions. Higher neurofilament heavy chains levels were associated with positive oligoclonal bands and prolonged visual evoked potentials. No significant correlation between disease duration, age, disability, and neurofilament heavy chains levels was found. Patients with no disease modifying treatment had higher serum neurofilament heavy chains levels but the difference was not statistically significant.
Conclusion. We found higher serum neurofilament heavy chains levels in patients with 3 and more functional systems affected, radiological disease activity, positive oligoclonal bands, and prolonged visual evoked potentials. These results support the hypothesis that neurofilaments could be a promising biomarker for evaluation of multiple sclerosis relapse and disease prognosis in clinical practice.

Keywords: neurofilament, multiple sclerosis, relapse, neurodegeneration.

 

Straipsnis anglų kalba | Article in English

DOI: 10.29014/ns.2021.07

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2021. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai