Senyvo amžiaus pacientų, patyrusių šlaunikaulio proksimalinės dalies lūžį, delyras
Delirium in geriatric patients with hip fracture

Konkayev A., Bekmagambetova N., Konkayeva M., Šerpytis M., Gineitytė-Ozolince D., Šipylaitė J., Jatužis D.
Neurologijos seminarai 2021; 25(87): 35-39.

Santrauka

Įvadas. Delyras pasireiškia iki 87 % reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus (RITS) pacientų ir yra susijęs su daugeliu rizikos veiksnių. Dažniausiai delyrui gydyti vartojamas haloperidolis, centrinio veikimo dopamino antagonistas. Tačiau deksmedetomidinas, selektyvus alfa 2 adrenerginis agonistas, yra perspektyvus vaistas gydant delyrą RITS. Šio tyrimo tikslas yra įvertinti pagyvenusių pacientų, gydytų RITS dėl šlaunikaulio lūžio, delyro dažnį, rizikos veiksnius ir gydymo veiksmingumą, skiriant deksmedetomidiną arba haloperidolį.
Tiriamieji ir tyrimo metodas. Į tyrimą įtraukti 207 geriatriniai pacientai, hospitalizuoti dėl šlaunikaulio lūžių į Astanos traumatologijos ir ortopedijos institutą 2017-2018 m. (analizuoti 199 pacientų duomenys). Įvertintas delyro dažnis, delyro pobūdis, rizikos faktoriai ir palygintas deksmedetomidino ir haloperidolio veiksmingumas, jį gydant. Tyrimo metu pacientai buvo suskirstyti į 2 grupes: pacientų, kuriems išsivystė delyras, grupę ir kontrolinę grupę. Pacientai su delyru buvo suskirstyti į du pogrupius: D pogrupio pacientams buvo skirtas deksmedetomidinas, H pogrupio – haloperidolis.
Rezultatai. Delyro dažnis tarp traumatologinio profilio geriatrinių ligonių siekė 78 %. Pirmą parą po operacijos delyras išsivystė 48 % pacientų, iš jų hipoaktyvi delyro forma buvo diagnozuota pu¬sei atvejų. Dažniausiai delyras pasireikšdavo antrą parą, o vidutinė trukmė buvo 2 dienos. Delyrą turinčioje grupėje Barthelio indeksas atvykus buvo 44,3 ± 1,7 balo, kontrolinėje grupėje – 70 ± 2,3 balo, p < 0,05. Deksmedetomidino grupėje gulėjimo RITS trukmė buvo daug trumpesnė – 1,9 ± 0,3 dienos, lyginant su haloperidolio grupe – 3,3 ± 0,2 dienos, p = 0,001. Deksmedetomidino grupėje delyro trukmė taip pat buvo trumpesnė – 1,1 ± 0,2 dienos, lyginant su haloperidolio grupe – 2,3 ± 0,4 dienos, p = 0,014.
Išvados. Delyras išsivystė 78 % geriatrinių pacientų, gydytų RITS dėl šlaunikaulio lūžio. Fizinė ir kognityvinė disfunkcija prieš operaciją buvo susijusi su didesniu delyro dažniu. Deksmedetomidinas parodė geresnį veiksmingumą, lyginant su haloperidoliu, nes sutrumpino tiek delyro, tiek gydymo RITS trukmę.

Raktažodžiai: delyras, senyvi pacientai, šlaunikaulio lūžis, deksmedetomidinas.

 

Summary

Introduction. Delirium occurs in up to 87% of the intensive care unit (ICU) patients and is associated with numerous poor outcomes. The drug most commonly used to treat delirium is haloperidol, a centrally acting dopamine antagonist. Dexmedetomidine, a selective alpha2-adrenergic agonist, is another promising agent for the treatment of ICU-associated delirium. The aim of this study was to evaluate the frequency and risk factors of delirium and the treatment efficacy of dexmedetomidine vs. haloperidol in elderly patients treated in ICU for hip fracture.
Methods. The study included 207 geriatric patients hospitalized for hip fracture at the institute of Traumatology and orthopedics in Astana in 2017-2018 (data of 199 patients analyzed). The frequency and structure of delirium, as well as the efficacy of dexmedetomidine in the treatment of delirium compared with haloperidol, were evaluated. In the study, the patients were divided into 2 groups: a group of patients who developed delirium, and a control group. Subsequently, the patients with delirium were divided into two subgroups: subgroup D (dexmedetomidine subgroup) and subgroup H (haloperidol subgroup).
Results. The prevalence of delirium among geriatric patients of orthopedic and traumatological profile was 78%. On the first day after surgery, delirium developed in 48% of patients, of whom half were diagnosed with a hypoactive form of delirium. The first signs of delirium were most common on the second day with a mean duration of delirium of 2 days. The Barthel index was 44.3±1.7 points in the delirium group and 70±2.3 points in the control group (p<0.05). The length of stay in the ICU in the dexmedetomidine subgroup was significantly shorter than in the haloperidol subgroup (1.9±0.3 vs. 3.3±0.2 days, respectively, p=0.001). The duration of delirium was also shorter in the dexmedetomidine subgroup com- pared to the haloperidol subgroup (1.1±0.2 vs. 2.3±0.4 days, respectively, p=0.014).
Conclusions. Delirium developed in 78% of geriatric patients treated in the ICU for hip fracture. Physical and cognitive dysfunction before surgery was associated with a higher incidence of delirium. Dexmedetomidine showed better efficacy compared to haloperidol in shortening the duration of both delirium and treatment in the ICU.

Keywords: delirium, geriatric patients, hip fracture, dexmedetomidine.

 

Straipsnis anglų kalba | Article in English

DOI: 10.29014/ns.2021.05

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2021. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai