Spontaninių subarachnoidinių hemoragijų literatūros apžvalga: gydymo ypatumai ir prevencija (II dalis)
Literature review of spontaneous subarachnoid haemorrhage: treatment management and prevention (Part II)

Grigaitė J., Rutkauskaitė G., Piliponis L., Ščerbak J., Jatužis D., Valaikienė J.
Neurologijos seminarai 2021; 25(87): 13-19.

Santrauka

Efektyviausi plyšusių intrakranijinių aneurizmų gydymo būdai yra chirurginis klipsavimas ir endovaskulinis kodavimas. Taikant endovaskulinį gydymą, ankstyvų mirčių ir komplikacijų tikimybė yra mažesnė, ypač užpakalinės cirkuliacijos aneurizmų atveju, tačiau išlieka didelė aneurizmos rekanalizacijos ir plyšimo rizika, todėl indikuotinas ilgalaikis stebėjimas. Tuo tarpu klipsavimo ilgalaikė nauda yra labai svarbi jaunesnio amžiaus pacientams ir tam tikrais atvejais yra pirmo pasirinkimo gydymo metodas. Aneurizmos intervencinį gydymą rekomenduojama atlikti kiek galima anksčiau. Siekiant išvengti komplikacijų, visiems pacientams, patyrusiems spontaninę subarachnoidinę hemoragiją (SAH), rekomenduojama kasdien ar kas antrą dieną atlikti transkranijinę doplerografiją, o galvos kompiuterinę tomografiją, kompiuterinės tomografijos angiografiją (KTA), kompiuterinės tomografijos perfuziją ar skaitmeninę subtrakcinę angiografiją – hospitalizavimo dieną, 3-5 dieną ir 7-10 dieną. Vėlyvos smegenų išemijos prevencijai rekomenduojama skirti nimodipiną ir palaikyti euvolemiją, skiriant izotoninius kristaloidinius tirpalus. Įvykus vazospazmui, rekomenduojama palaikyti euvoleminę indukuotą hipertenziją ir tam tikrais atvejais taikyti endovaskulinį gydymą intraarteriniais vazodilatatoriais ar (ir) angioplastiką. Neplyšusių intrakranijinių aneurizmų gydymo taktikos pasirinkimas priklauso nuo natūralios ligos eigos ir plyšimo rizikos, kurią galima įvertinti naudojantis įvairiomis skalėmis. Parinkus stebėjimo taktiką, siūloma kartoti KTA ar magnetinio rezonanso tomografijos angiografiją (MRA) po 6-12 mėnesių nuo aneurizmos nustatymo ir vertinti pokyčius dinamikoje. KTA ir MRA taip pat rekomenduojamos asmenims, turintiems 2 ar daugiau šeimos narių, kuriems nustatyta neplyšusių intrakranijinių aneurizmų ar diagnozuota SAH bei esant kitiems rizikos veiksniams. Pacientams, kuriems atsitiktinai aptikta besimptomė neplyšusi aneurizma, rekomenduojama mesti rūkyti, periodiškai matuoti kraujospūdį ir vengti sunkių svorių kėlimo.

Raktažodžiai: subarachnoidinė hemoragija, intrakranijinė aneurizma, endovaskulinis koilavimas, klipsavimas, vazospazmas, vėlyvoji smegenų išemija.

 

Summary

The most effective treatments for intracranial aneurysms are surgical clipping and endovascular coiling. Endovascular treatment has a lower risk of early death and complications, especially in the case of posterior circulation aneurysms, whereas the risk of recanalization and rupture of the aneurysm remains high therefore long-term follow-up is needed. Meanwhile, the long-term benefits of clipping are very important for younger patients, and in some cases it is a first-line treatment option. Interventional treatment of aneurysms is recommended as early as feasible. To avoid complications, all patients with spontaneous subarachnoid hemorrhage are recommended to undergo transcranial dopplerography daily or every other day, as well as head computed tomography, computed tomography angiography (CTA), computed tomography perfusion or digital subtraction angiography on the day of hospitalization, 3-5 and 7-10 days. For the prevention of late cerebral ischemia, it is recommended to administer calcium channel blocker nimodipine and to maintain euvolemia. If cerebral vasospasm occurs, euvolemic-induced hypertension and, in some cases, endovascular treatment such as intra-arterial vasodilator therapy or/and angioplasty are recommended. The choice of treatment tactics for unruptured intracranial aneurysms depends on the natural course of the disease and the risk of rupture, which can be assessed using various scales. Following monitoring tactics, it is recommended to repeat CTA or magnetic resonance angiography (MRA) in 6 to 12 months after the aneurysm is detected to evaluate changes over time. CTA and MRA are also recommended for people with two or more family members with unruptured intracranial aneurysms or the diagnosis of SAH and other risk factors. Patients who are accidentally diagnosed with an unruptured aneurysm are recommended to quit smoking, have their blood pressure measured periodically, and avoid heavy weights.

Keywords: subarachnoid haemorrhage, intracranial aneurysm, endovascular coiling, surgical clipping, vasospasm, late cerebral ischaemia.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2021.02

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2021. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai