Neurosifilis tarpukario Lietuvoje: etiologija, klinika, diagnostika ir gydymas
Neurosyphilis in interwar period in Lithuania: etiology, symptoms, diagnosis, and treatment methods

Jukna Š., Sakalauskaitė-Juodeikienė E.
Neurologijos seminarai 2020; 24(86): 309-319.

Santrauka

Neurosifilis iki antibiotikų eros pradžios buvo nepagydoma, dažniausiai mirtina liga. Šio darbo tikslas – išsiaiškinti, kaip buvo suvokiama neurosifilio etiologija ir klinika, kokie neurosifilio diagnostikos ir gydymo metodai buvo taikyti Lietuvoje 1920-1939 m. Išnagrinėjus pirmąjį tarpukario Lietuvos ir Baltijos šalių medicinos mokslo žurnalą „Medicina“, paaiškėjo, kad neurosifilio priežastis buvo įvardijama kaip negydyto arba nepakankamai gydyto sifilio pasekmė. Neurosifiliui diagnozuoti dažniausiai buvo įvertinama citozė, naudojamos likvoro Wasserman, Pandy ir Nonne-Apelt globulinų reakcijos, gydyti – sunkiųjų metalų terapija (arseno, bismuto ir gyvsidabrio druskos). Sunkiausioms neurosifilio formoms (paralyžiniam neurosifiliui ir nugaros smegenų džiūčiai) gydyti buvo taikyti įvairūs karščio terapijos metodai: maliarijos sukėlėjo, virinto karvės pieno, neobenzinolio ir pyriferio injekcijos.

Raktažodžiai: neurosifilis, salvarsanas, karščio terapija, maliarija, žurnalas „Medicina“, tarpukaris, Lietuva.

 

Summary

Neurosyphilis was an incurable and in most cases fatal disease until the beginning of the antibiotic era. The aim of this paper is to find out how the etiology and clinical symptoms of neurosyphilis were perceived, what diagnostic and treatment methods were used in Lithuania in the interwar period (1920-1939). We analyzed the first scientific medical journal Medicina in Lithuania and Baltic States. The main cause of neurosyphilis in the interwar period was identified as a consequence of untreated or undertreated syphilis. Wasserman, Pandy and Nonne-Apelt globulin reactions, as well as evaluation of cerebrospinal fluid cytosis were the most commonly used laboratory tests to diagnose the disease. Heavy metal therapy (arsenic, bismuth, mercury salts) and fever therapy (injections of the malaria agent, boiled cow’s milk, neobenzinol and pyrifer) were used to treat neurosyphilis in Lithuania in the period of 1920-1939.

Keywords: neurosyphilis, salvarsan, fever therapy, malaria, journal Medicina, interwar period, Lithuania.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2020.39

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai