Delyras – vienas iš daugelio COVID-19 veidų. Literatūros apžvalga
Delirium is one of the many faces of COVID-19. Literature review

Bagdonaitė A., Tumas D., Griškevičiūtė E., Svirskytė A.
Neurologijos seminarai 2020; 24(86): 320-324.

Santrauka

Neseniai išskirto SŪRS-CoV-2 sukeliamas COVID-19 šiuo metu yra itin aktua­lus, todėl labai svarbu kalbėti apie delyro ir atokesnių simptomini0 psichikos sutrikim0 išsi­vystymą jo kontekste. Dažniausiai COVID-19 pasireiškia kosuliu, dusuliu ir karščiavimu, tačiau taip pat gali pasireikšti ir pakitusia sąmonės būsena, ypač vyresnio amžiaus pacientams, sergantiems sunkia ligos forma. Persirgę COVID-19 ligoniai dažnai patiria simptominių psichikos sutrikimų. Šio straipsnio tikslas – apžvelgti naujausią literatūrą apie COVID-19 infekcijos sukeliamus delyrus, jų epidemiologiją, patofiziologinius mechaniz­mus, prevencijos, diagnostikos ir gydymo galimybes. Tai padėtų įvairių sričių specialistams, dirbantiems pandemijos metu, išsaugoti budrumą. Taip pat paminėti atokesnius simptomi­nius psichikos sutrikimus, diagnozuojamus jau po persirgto COVID-19, kuriuos taip pat svarbu laiku atpažinti ir gydyti, nes tai gerina ligonių gyvenimo kokybę ir reabilitacijos eigą.

Raktažodžiai: delyras, COVID-19, vėlyvosios psichiatrinės komplikacijos, antipsichotikai, melatoninas, valproinė rūgštis, simptominiai psichikos sutrikimai.

 

Summary

Taking into account today’s context of COVID-19 disease, it is very important to acknowledge the serious psychiatric complications that arise during the acute phase of the disease, as well as those that have a delayed onset and are no less dangerous. COVID-19 is most commonly associated with cough, shortness of breath, and fever; however, changes in consciousness can also occur, especially in elderly patients with severely advanced dis- ease. COVID-19 recovered patients often experience symptomatic mental disorders. The purpose of this article is to review the recent literature on COVID-19 induced delirium, its epidemiology, pathophysiological mechanisms, prevention, diagnostic and treatment options. The expectation is that this would help maintain clinical vigilance of healthcare professionals working during the global pandemic. Mention should also be made of the delayed-onset symptomatic psychiatric disorders that occur after recovery from COVID-19 disease, which are also important to recognize and treat in a timely manner, as they impair patients’ quality of life and the course of rehabilitation.

Keywords: delirium, COVID-19, delayed-onset psychiatric complications, antipsychotic, melatonin, valproic acid, symptomatic mental disorders.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2020.40

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai