Šokio terapija neurologijoje
Dance therapy in neurology

Šeduikienė M., Matonis V.
Neurologijos seminarai 2020; 24(86): 299-308.

Santrauka

Naujausių šokio terapijos publikacijų analizė parodė, kad didesnė tyrimų pusė yra skirta nervų ligoms gydyti ar simptomams lengvinti, pasitelkiant šokį. Pastebimas daugelio nervų ligų ir sutrikimų (Parkinsono ligos, cerebrinio paralyžiaus, Alzheimerio ligos ir kt.) spartus tyrimų gausėjimas, gydymui, reabilitacijai ar profilaktikai taikant įvairius šokius: tango, salsą, sambo, rumbą, lindihopą, merengue, baletą ir kt. Populiarumu ir pasiekimais labiausiai išsiskiria Parkinsono ligos simptomų lengvinimo tango šokiu tyrimai ir praktiniai užsiėmimai. Nervų ligų gydymo šokiu tyrimų plėtotė rodo šokių poveikio efektyvumą ir išaugusį jų poreikį. Apžvelgiami darbai suskirstyti į šešis skyrius: 1) gausėjantys šokio gydomojo vaidmens tyrimai ir populiarėjanti šokio gydomoji praktika, 2) šokis – aktualėjanti motorinio, pažintinio, emocinio, vizualinio ir socialinio aktyvinimo priemonė, 3) Parkinsono ligos simptomų lengvinimas šokiu, 4) šokio terapijos neurologijoje galimybių plėtra ir ribos, 5) šokio estetinio patyrimo poveikis nervų sistemai ir 6) šokio poreikio augimas sveikatingumo programose. Keista, kad ši greitai iškerojusi tyrimų ir gydymo sritis dar niekaip neįvardinta. Atsižvelgiant į šokio gydomosios veiklos apimtį ir specifiką, neurologinių sutrikimų gydymo šokio intervencija specializaciją tikslinga būtų pavadinti šokio terapija neurologijoje (ŠTN). Vis didesnių šokio terapinių galių atskleidimas, įtraukiant ir estetinius ypatumus, bei šokio įsitvirtinimas įvairiose neurologinėse programose rodo STN raidos perspektyvą.

Raktažodžiai: šokio terapija, neuroestetika, neurologiniai sutrikimai, Parkinsono liga, šokio intervencija.

 

Summary

A review of recent dance therapy publications shows that most of the research is devoted to the treatment of neurological disorders or the relief of symptoms through dance. Tango, salsa, rumba, marengue, ballet, and other dance forms are employed in the treatment of Parkinson’s disease, stroke, spinal cord injury, traumatic brain injury, etc. The increase in treatment cases shows the growing need for the healthcare system to use the possibilities of dance neurotherapy more effectively. The reviewed literature is divided into six sections: 1) increasing research into the therapeutic role of dance and growing popularity of dance therapy, 2) dance as an important neurotherapeutic means of motor, cognitive, emotional, spatio-visual, and social activation, 3) the role of dance in symptom alleviation in Parkinson’s disease, 4) limitations and possibilities of enlargement of neurologic dance therapy, 5) the impact of aesthetic experience of dance on the nervous system, and 6) the growth of the need for dance in healthcare programs. Surprisingly, this important area of investigation and treatment through dance has yet to be named. Taking into account both the scope and specifics of dance therapy activities, it would be appropriate to refer to specialized dance therapy for the treatment of neurological disorders as dance therapy in neurology (DTN). Many of the beneficial effects of dance have great potential to alleviate the symptoms of nervous system disorders and correspondingly expand the possibilities of DTN.

Keywords: dance therapy, neuroaesthetics, neurological disorders, Parkinson’s disease, dance intervention.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2020.38

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai