Sergančiųjų išsėtine skleroze imunomoduliuojančio gydymo vartojimo drausmingumas
Adherence to disease modifying therapies in patients with multiple sclerosis

Pileckė D., Giedraitienė N.
Neurologijos seminarai 2019; 23(80): 79-85.

Santrauka

Įvadas. Išsėtinė sklerozė – tai lėtinė uždegiminė demielinizuojanti centrinės nervų sistemos liga, pasireiškianti recidyvuojančiais arba nuolat progresuojančiais neurologinės disfunkcijos simptomais, sukeliančiais negrįžtamą negalią. Ligos paūmėjimų skaičius ir negalios progresavimas yra priklausomi nuo imunomoduliuojančio gydymo, todėl labai svarbūs yra šios ligos gydymo pastovumas ir drausmingumas.
Darbo tikslas. Nustatyti sergančių išsėtine skleroze ligonių, vartojančių imunomoduliuojantį gydymą, vaistų vartojimo drausmingumą ir jį lemiančius veiksnius.
Metodai. Tyrimas atliktas 2019 m. VUL Santaros klinikų Neurologijos centre anoniminės anketinės apklausos būdu. Anketą sudarė 15 originalių klausimų apie sergančiųjų išsėtine skleroze imunomoduliuojančio gydymo vartojimo drausmingumą, trukmę, vartojamus vaistus, jų šalutinį poveikį. Duomenų analizė atlikta IBM SPSS 23 programa. Rezultatų skirtumas laikytas statistiškai reikšmingu, kai p < 0,05.
Rezultatai. Patikimai daugiau sergančiųjų savo sveikatos būklę vertino prastai, jei per pastaruosius 24 mėnesius liga buvo paūmėjusi (p = 0,003). Beveik pusė respondentų (44,7 %) nurodė, kad buvo pamiršę išgerti arba susileisti vaistus. Pacientai patikimai dažniau pamiršo išgerti vaistus tabletėmis, nei susileisti po oda (p = 0,024), o pacientai, savo savijautą įvertinę geriau, patikimai dažniau pamiršdavo išgerti arba susileisti vaistus (p = 0,008). Dauguma pacientų (78,8 %) sutiko, kad jų liga priklauso nuo ligą modifikuojančių vaistų, tačiau 51,7 % pacientų nerimavo dėl šalutinio poveikio, kuris gali atsirasti ilgą laiką vartojant šiuos vaistus.
Išvados. Beveik pusė pacientų yra pamiršę suvartoti vaistus, dažniau tabletėmis nei injekcijomis po oda. Sąmoningai jų negėrė tik maža dalis pacientų. Vaistų vartojimo drausmingumas tiesiogiai priklausė nuo geros respondentų savijautos. Dauguma ligonių pasitikėjo gydytojo skirtais vaistais ir drausmingai juos vartojo, nepaisydami nerimo dėl šalutinio poveikio ilgalaikėje perspektyvoje.

Raktažodžiai: išsėtinė sklerozė, imunomoduliuojantis gydymas, drausmingumas.

 

Summary

Introduction. Multiple sclerosis is an inflammatory demyelinating disease of the central nervous system. Disease modifying treatment tends to reduce the risk for relapses rate and disease progression, therefore adherence to treatment is essential for outcome.
Aim of the study. To examine adherence to disease-modifying therapy in multiple sclerosis patients and identify the factors affecting it.
Material and methods. The research was conducted in 2019 at Vilnius University Hospital Santaros Clinics Neurology department using an anonymous questionnaire. Statistical data analysis was performed on IBM SPSS. P value <0.05 was considered statistically significant.
Results. Significantly more patients assessed their health as worse if they had the relapse in the last 24 months (p=0.003). Almost half of the patients said they forgot to take at least one dose of medication. Respondents significantly more often forgot to take pills than to inject drugs (p=0.024). Patients who assessed their health better significantly more often forgot to take the medication (p=0.008). Most patients, 78.8% (n=67), acknowledged that their health depended on disease-modifying therapy, though 51.7% (n=44) of respondents were concerned about the side effects that may occur with prolonged use of the drugs.
Conclusion. Almost half of the patients forgot at least one dose of medication. Those patients who assessed their health better significantly more often forgot to take the medication. Most respondents relied on the medication prescribed by their physicians and used it responsibly, despite the anxiety about the side effects of long-term medication.

Keywords: multiple sclerosis; disease-modifying therapy; adherence.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2019.12

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2019. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai