Nervų ligų diagnostika ir gydymas XIX a. pr. Vilniaus imperatoriškojo universiteto klinikose
Diagnosis and treatment of nervous system diseases at the beginning of the 19th century in Vilnius university clinics

Sakalauskaitė-Juodeikienė E., Motiejūnas G., Jatužis D.
Neurologijos seminarai 2018; 22(78): 298-306.
Santrauka

Praktiniai įgūdžiai istoriškai buvo ir šiandien tebėra svarbūs tokiose profesijose kaip metalo ir stiklo apdirbimas, laikrodžių ir įrankių gamyba, pastatų, laivų statyba. Gydytojas, norėdamas tinkamai diagnozuoti ligą ir pagydyti ligonį, taip pat turi būti įgavęs tam tikrų praktinių įgūdžių.
Šiame straipsnyje apžvelgiamos medicinos studentų mokymo prie ligonio lovos ištakos, Vilniaus imperatoriškojo universiteto (VU) Terapijos klinikos gimimas, pateikiami statistiniai gydytų ligonių duomenys, ligų diagnostika ir gydymas XIX a. pr. Vilniuje, daugiausiai dėmesio skiriant nervų ligoms.
Nustatėme, kad VU klinikose buvo vertinami antropometriniai, morfometriniai duomenys, somatinė ligonio būklė (kvėpavimas, pulsas, dubens organų funkcija, mityba) ir atliekama tai, ką galėtume pavadinti neurologinės apžiūros ištakomis: vertinta reakcija į skausmą, vyzdžių reakcija į šviesą, galūnių padėtis ir judesiai, raumenų būklė, bendrieji ir specialieji jutimai (paviršinis jutimas, rega, klausa, uoslė, skonis). Siekiant ligonio klinikinę diagnozę patvirtinti post mortem, VU klinikose atliktos mirusių ligonių autopsijos. Nors Vilniuje, kaip ir daugelyje Vakarų Europos klinikų, ligos priežasčių ieškota vidaus organuose (solidizmo teorijos įtaka), ligonių autopsijos ir makroskopiniai tyrimai (kurių dažniausi radiniai – kraujo priplūdimas galvos ir nugaros smegenyse, dangaluose ir kraujagyslėse) tik patvirtino dar iš Antikos laikų atėjusią Hipokrato keturių organizmo skysčių disbalanso, uždegiminių nervų ligų patogenezės teoriją.
Palyginę mūsų turimus duomenis su to meto klinikinės medicinos situacija Vakarų Europoje, nustatėme, kad nervų ligų diagnostikos ir gydymo XIX a. pr. Vilniuje lygis atitiko to meto Vakarų Europos lygį.

Raktažodžiai: nervų ligos, neurologinis ištyrimas, Vilniaus klinikos, Vilniaus universitetas, Jozefas Frankas, Johanas Peteris Frankas.

 

Summary

Practical skills have been and are still important in productive professions such as metal and glass processing, watch and tool manufacturing, building, ship building and others. A physician must also acquire certain practical skills in order to properly diagnose the disease and to treat the patient.
In this article we overview the origins of medical students’ training (“at the bedside of the sick”), describe the birth of the Vilnius university clinics, present the statistical data of the treated patients, and analyse diagnoses and treatment methods of nervous system diseases at the beginning of the 19th century in Vilnius.
Anthropometric, morphometric, somatic, and neurological examinations were performed in Vilnius clinics. Vilnius physicians and professors of clinical medicine, as well as medical students evaluated pupillary light reflex, patient’s response to painful stimuli, their mental condition, paroxysmal movements, limb position, weakness of limb movements, some sensory modalities – touch, vision, audition, smell, taste, as well as dysfunction of pelvic organs, among the other signs and symptoms. In Vilnius, as in other European clinics, the causes of the diseases were sought in the internal organs (the influence of the solidism theory), but autopsy findings usually revealed the brain and spinal cord congestion with blood, confirming the inflammation of the nervous system (or humoralism) theory.
The level of diagnostics and treatment of nervous system diseases in Vilnius corresponded to the level of Western Europe in the first half of the 19th century.

Keywords: nervous system diseases, neurological examination, Vilnius clinics, Vilnius University, Joseph Frank, Johann Peter Frank.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2018.30

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2018. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduc tion in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Cre ative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai