Epilepsija sergančių asmenų socialinės pažintinės funkcijos
Social cognition functions in persons with epilepsia

Jasionytė G., Jasionis A., Mameniškienė R.
Neurologijos seminarai 2018; 22(78): 292–297.
Santrauka

Šis apžvalginis straipsnis skirtas supažindinti ir pateikti glaustą informaciją apie epilepsija sergančių asmenų socialines pažintines funkcijas. Socialinės pažintinės funkcijos, vienas iš šešių pagrindinių pažintinių domenų, yra atsakingos už emocijų atpažinimą ir kitų žmonių psichikos būsenų (jausmų, įsitikinimų, ketinimų ir troškimų) suvokimą ir yra būtinos bendravimui. Jų sutrikimas, sergant epilepsija, įrodytas daugelio tyrėjų ir, manoma, nepriklausomai nuo kitų demografinių ir klinikinių veiksnių, susijęs su blogesne pacientų gyvenimo kokybe. Straipsnyje supažindinama su pagrindinėmis socialinėmis pažintinėmis funkcijomis – emocijų atpažinimu ir minčių teorija, jų vystymusi bei dažniausiai naudojamomis pažintinėmis užduotimis, skirtomis joms įvertinti. Toliau pateikiama apibendrinta informacija apie socialinių pažintinių funkcijų sutrikimus, sergant epilepsija, ir juos lemiančius veiksnius bei atskirai aptariami ypatumai, sergant dažniausiais epilepsijos sindromais.

Raktažodžiai: epilepsija, pažintinės funkcijos, socialinės pažintinės funkcijos, minčių teorija, emocijų atpažinimas.

 

Summary

This review article aims to present and provide concise information on the social cognitive functions in people with epilepsy. Social cognition is one of the six major cognitive domains, according to DSM-V, and is crucial for interpersonal communication. Major subdomains of this domain are recognition of emotions and theory of mind (understanding of mental states (emotions, beliefs, intentions and desires) of other people). Deficits of social cognition in epilepsy have been described by various researchers and are thought to be independently related with worse quality of life of people with epilepsy. We introduce the main social cognitive functions – recognition of emotions and theory of mind, their development and commonly used cognitive tasks to evaluate them. Further we provide summarized information on the deficits in social cognition in epilepsy and discuss main demographic and clinical correlates. Last paragraphs are concerned with special features of social cognition in major types of adult epilepsy and possible future interventions.

Keywords: epilepsy, cognitive functions, social cognition, theory of mind, recognition of emotions.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2018.29

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2018. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduc tion in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Cre ative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai