Regos nervo glioma
Optic nerve glioma

Masilionytė U., Zarambaitė E., Glebauskienė B., Radžiūnas A.
Neurologijos seminarai 2022; 26(93): 131-136.

Santrauka

Regos nervo glioma (RNG) yra dažniausiai žemo piktybiškumo laipsnio regos nervo navikas. RNG gali paveikti ne tik regos nervą, bet ir regos nervo kryžmę, regos takus. Skiriamos su pirmo tipo neurofibromatoze (NF1) susijusios ir sporadinės RNG. Sporadinės kilmės gliomos dažniau diagnozuojamos suaugusiesiems ir pasižymi agresyvesne ligos eiga. RNG gali būti asimptomės. Sergant RNG, pasireiškia lėtai progresuojantys regos funkcijų sutrikimai – regos aštrumo kritimas, akipločio defektai, spalvų juslės sutrikimai. Dėl naviko masės efekto galima proptozė, žvairumas, dvejinimasis. Ligai progresuojant, gali pasireikšti neurologiniai simptomai – galvos skausmas, hemiplegija ir endokrininiai sutrikimai, tokie kaip ankstyvas brendimas, augimo hormonų hipersekrecija ar trūkumas. Naviko diagnostika remiasi klinikiniais požymiais ir radiologiniais tyrimų duomenimis. Tuo tarpu biopsija ir histologinis ištyrimas yra vengtini dėl didelės regos nervo pažeidimo tikimybės. Kiekvienam pacientui taikomas gydymas yra individualus, tačiau iki šiol išlieka kontroversiškas. Šiame straipsnyje apžvelgiame RNG paplitimą, kliniką, diagnostikos ir gydymo galimybes.

Raktažodžiai: regos nervo glioma, centrinė nervų sistema, neurofibromatozės-1 sindromas.

 

Summary

Optic nerve glioma (ONG) is usually a low-grade tumor of the optic nerve. ONG can affect not only the optic nerve, but also the optic nerve chiasma and optic nerve tract. ONG can be classified as associated with neurofibromatosis type 1 (NF1) or sporadic ONG. Sporadic gliomas are more commonly diagnosed in adults, have an aggressive course, and are known to have a poor outcome. The disease can be asymptomatic. ONG often causes visual disturbances such as reduced visual acuity, visual field defects, and impaired color vision; due to the tumor mass effect, proptosis, strabismus, and diplopia are possible. As the disease progresses, various neurological symptoms can appear, including headache, hemiplegia, and endocrine disorders such as early maturation, growth hormone hypersecretion, or deficiency. A presumed diagnosis is based on clinical presentation and neuroimaging findings. Meanwhile, biopsy should be avoided due to the high probability of optic nerve damage. Treatment is individual for each patient, but remains controversial to this day. Thus, in this article, we review the prevalence, clinic, diagnostic and treatment options of ONG.

Keywords: optic nerve glioma, central nervous system, neurofibromatosis type 1.

 

Straipsnis lietuvių kalba su santrauka anglų k. | Article in Lithuanian with English summary

DOI: 10.15388/NS.2022.26.18

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2022. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai