Regos nervo uždegimas vaikų amžiuje: literatūros apžvalga
Pediatric optic neuritis: literature review

Bubnytė S., Andrulionytė J., Liutkevičienė R.
Neurologijos seminarai 2022; 26(93): 109-114.

Santrauka

Pediatrinis regos nervo uždegimas – tai regos nervo uždegimas vaikams, pasi­reiškiantis per metus 1-5 vaikams iš 100 000. Vaikams regos nervo neuritas retai būna susi­jęs su išsėtine skleroze, dažniau su specifinėmis infekcijomis, gretimomis sinusų ar orbitos struktūrų ligomis arba infekcinėmis ar infiltracinėmis smegenų arba smegenų dangalų ligo­mis, taip pat gali išsivystyti kaip atskira patologinė būklė. Šiai patologijai yra būdingas stai­gus regos aštrumo praradimas, skausmas, ypač susijęs su akių judesiais, ir spalvų juslės sutri­kimas. Diagnozuojamas, atliekant regos funkcijų ištyrimą, morfologinius ir radiologinius ty­rimus. Gydomas kortikosteroidais, o gydymas pulsterapija gali net paspartinti vaikų pasvei­kimą nuo 7 iki 2 savaičių.
Šio straipsnio tikslas – apžvelgti literatūros šaltiniuose aprašomus vaikų regos nervo uždegimo simptomus, etiologiją, patogenezę, diagnostiką, gydymo galimybes ir prognozę.

Raktažodžiai: regos nervo neuritas, papilitas, pediatrija, išsėtinė sklerozė.

 

Summary

Pediatric optic neuritis is an optic nerve inflammation occuring in 1 to 5 children out of 100,000 per year. In children, optic neuritis is rarely associated with multiple sclerosis, more often it can be associated with specific infections, such as diseases of the adjacent sinuses or orbital structures and infectious or infiltrative diseases of the brain or meninges, or it may develop as a separate pathological condition. This pathology is characterized by a sudden loss of vision, pain, especially associated with eye movements, and impaired color perception. It is diagnosed by performing visual function examination, morphological and radiological examinations. Optic neuritis is treated with corticosteroids, while pulse therapy can even speed up recovery in children from 7 to 2 weeks.
The aim of this article is to review the symptoms, etiology, pathogenesis, diagnosis, treatment options, and prognosis of pediatric optic neuritis described in the literature.

Keywords: optic nerve neuritis, papilitis, pediatrics, multiple sclerosis.

 

Straipsnis lietuvių kalba su santrauka anglų k. | Article in Lithuanian with English summary

DOI: 10.15388/NS.2022.26.15

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2022. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai