Išorinio spaudimo sukeltas galvos skausmas. Literatūros apžvalga
External pressure headache. Literature review

Timofejavaitė R., Ryliškienė K.
Neurologijos seminarai 2021; 25(88): 63-66.

Santrauka

Išorinio spaudimo sukeltas galvos skausmas yra pirminis galvos skausmas, kurį sukelia tiesioginiai nežalojantys fiziologiniai stimulai. Dėl aiškaus sukeliančio veiksnio ir paprastų gydymo bei prevencijos rekomendacijų yra retai minimas medicininėje literatūroje, tačiau, pasikeitus epidemiologinei situacijai, ligoninėje dirbantys ir asmens apsaugos priemones ilgą laiką dėvintys asmenys įgyja daug didesnę šio skausmo riziką. Straipsnyje trumpai apžvelgiama išorinio spaudimo sukelto galvos skausmo klasifikacija, diagnostiniai kriterijai, skausmo charakteristikos, patogenezės mechanizmai ir asmens apsaugos priemonių sukeliamas skausmas COVID-19 pandemijos metu.

Raktažodžiai: išorinio spaudimo sukeltas galvos skausmas, į uodegą surištų plaukų sukeltas galvos skausmas, asmens apsaugos priemonės, COVID-19.

 

Summary

External pressure headache is a primary headache disorder caused by physiological non-damaging stimuli; it has clear intermittent presentation, simple treatment and prevention recommendations, and therefore does not get much attention in medical literature. However, as the epidemiological situation changes, healthcare workers as long-term users of personal protective equipment have a higher risk to experience this type of headache. The article provides a review of the classification of external pressure headaches, diagnostic criteria, headache characteristics, pathogenesis mechanisms, and headaches caused by personal protective equipment during COVID-19 pandemic.

Keywords: external pressure headache, ponytail headache, personal protective equipment, COVID-19.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2021.09

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2021. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai