Intensyviosios terapijos reikalingumo įvertinimas pacientams, sergantiems ūminiu bakteriniu meningitu: atvejų aprašymai ir literatūros apžvalga
Determining the required level of care for patients with acute bacterial meningitis: case reports and literature review

Makarevičius G., Giedraitienė N., Klimašauskienė A.
Neurologijos seminarai 2021; 25(88): 107-114.

Santrauka

Bakterinis meningitas vis dar išlieka svarbia mirštamumo priežastimi. Dėl to praeityje dauguma bakterinio meningito atvejų buvo perkeliami stebėti ir gydyti į reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius (RITS). Deja, RITS išlaikyti reikalinga speciali įranga ir specialiai apmokytas personalas, o šie ištekliai yra riboti. Riboti ištekliai verčia šalis priimti tam tikrus RITS kriterijus, kuriais remiantis būtų galima identifikuoti asmenis, kuriems priežiūra RITS yra iš tikrųjų reikalinga. Siūlomi kriterijai pacientams, sergantiems bakteriniu meningitu, dažniausiai yra paremti paciento neurologinės būklės sunkumu. Neurologinė būklė yra ne vienintelis veiksnys, lemiantis bakteriniu meningitu sergančių asmenų klinikinę eigą ir išeitis, todėl, remiantis tik neurologine būkle, ne visada galima tiksliai nuspręsti, kokioje palatoje (RITS ar terapijos) pacientas turėtų būti gydomas. Šiame straipsnyje mes pristatome du bakterinio meningito atvejus: pirmasis atvejis – vyresnio amžiaus vyro, kurį buvo nuspręsta gydyti neurologijos skyriaus palatoje, nes jo sąmonės būklė buvo tik nežymiai sutrikusi, antrasis – moters, kurią buvo nuspręsta gydyti RITS, nes jai buvo diagnozuotas meningokokinis meningitas, kuriam reikalinga paciento izoliacija ir intensyvus gydymas. Taip pat apžvelgiame straipsnius, nagrinėjančius veiksnius, rodančius didesnę tikimybę, kad bakterinis meningitas turės prastesnes išeitis. Tikimės, kad tai padės tiksliau nustatyti, ar pacientams, sergantiems bakteriniu meningitu, reikalingas stebėjimas ir gydymas intensyviosios terapijos skyriuje.

Raktažodžiai: bakterinis meningitas, intensyviosios terapijos skyrius, priėmimo kriterijai, prognostiniai veiksniai.

 

Summary

Bacterial meningitis remains a disease associated with high mortality. Thus, in some hospitals admission of most patients presenting with bacterial meningitis to the intensive care unit (ICU) was a standard procedure. However, ICUs require advanced technologies and highly specialized personnel. Since both economic and human resources are scarce, countries are attempting to develop the most accurate ICU admission criteria that can minimize over- and undertriage. The guidelines designed so far mainly suggest admitting patients to ICU based on their neurological status. However, since neurological condition is not the only factor contributing to the outcomes of bacterial meningitis, over- and undertriage cannot always be avoided. In this article, we present two cases of bacterial meningitis: an elderly man who was denied ICU care since his consciousness was only mildly altered, and a woman who was admitted to ICU because she was diagnosed with meningococcus meningitis. We will also review some literature regarding prognostic factors for bacterial meningitis in an attempt to distinguish valuable criteria for ICU admission.

Keywords: bacterial meningitis, intensive care unit, admission criteria, prognostic factors.

 

Straipsnis anglų kalba | Article in English

DOI: 10.29014/ns.2021.16

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2021. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai