Lėtojo ir paradoksinio miego parasomnijos: klinikiniai atvejai ir literatūros apžvalga
NREM and REM sleep parasomnias: clinical cases and literature review

Teišerskytė K., Čelpačenko I., Pajėdienė E.
Neurologijos seminarai 2021; 25(88): 97-106.

Santrauka

Parasomnijos – grupė miego sutrikimų, pasireiškiančių neįprastu elgesiu ar judesiais prieš užmiegant, miego metu ar prieš prabudimą. Pagal ICSD-3 (International Classification of Sleep Disorders) parasomnijos klasifikuojamos į lėtojo miego (NREM) ir paradoksinio miego (REM) parasomnijas. Lėtojo miego parasomnijoms priskiriami šie fenotipai: prabudimas su sumišimu, vaikščiojimas per miegus, naktinis siaubas, seksomnija ir su miegu susijęs valgymo sutrikimas. Lėtojo miego parasomnijos yra dažnesnės vaikams ir paaugliams bei yra gerybinis, savaime praeinantis arba nemedikamentinėmis priemonėmis koreguojamas susirgimas. Paradoksinio miego parasomnijoms yra priskiriami paradoksinio miego elgesio sutrikimas, miego paralyžius ir košmariški sapnai. Paradoksinio miego elgesio sutrikimas dažnesnis vyresnio amžiaus pacientams ir yra susijęs su neurodegeneracinėmis ligomis. Parasomnijos gali reikšmingai bloginti paciento ir jo partnerio gyvenimo bei miego kokybę, budrumą dieną, sukelti traumas. Detali miego anamnezė ir klinikinis ištyrimas turi itin svarbią reikšmę diferencinei diagnostikai tarp šių miego sutrikimų, taip pat naktinės epilepsijos priepuolių ir psichiatrinių ligų. Standartinė gydymo strategija apima bendruosius miego higienos principus ir miegančiojo bei aplinkinių saugumo užtikrinimą.

Raktažodžiai: miego sutrikimai, lėtojo miego parasomnijos, paradoksinio miego parasomnijos, polisomnografija.

 

Summary

Parasomnias are a group of sleep disorders that manifest as abnormal behaviour or movements while falling asleep, during sleep, or before awakening. According to the International Classification of Sleep Disorders (ICSD-3), parasomnias are subdivided into non-rapid eye movement (NREM) and rapid eye movement (REM) parasomnias. Main types of NREM parasomnias include disorders of arousal which consist of confusional arousals, sleepwalking, and sleep terrors, as well as sleep-related abnormal sexual behaviour and sleep-related eating disorder (SRED). The prevalence of NREM parasomnias in children and adolescents is higher than in adults. NREM parasomnias are often benign, self-limited, or resolved with non-pharmacological treatment, while REM sleep behaviour disorder (example of REM parasomnias) is much more likely to occur in adult age and is associated with neurodegenerative diseases. There are 3 types of parasomnias associated with REM sleep: REM sleep behaviour disorder (RBD), isolated sleep paralysis, and nightmare disorder. Parasomnias can significantly disrupt the sleep quality of patients and their bed partners, day-time wakefulness, and can be hazardous. Detailed sleep history and clinical examination are of essential significance in differential diagnosis between sleep disorders, nocturnal epilepsy, and psychiatric disorders. Non-pharmacological interventions such as sleep hygiene and safe sleeping environment play an important role in management of parasomnias.

Keywords: sleep disorders, NREM parasomnias, REM parasomnias, polysomnography.

 

Straipsnis anglų kalba | Article in English

DOI: 10.29014/ns.2021.15

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2021. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai