Challenges of diagnostics and treatment of non-specific mental health disorders in neurosyphilis
Nespecifinių psichikos sutrikimų, sergant neurosifiliu, diagnostikos ir gydymo iššūkiai

Matuzevičius K., Bagdonaitė A.
Neurologijos seminarai 2019; 23(79): 45-48.
Santrauka

Sifilis nuo seno visame pasaulyje buvo itin rimta ir pavojinga liga, dažnai pasibaigianti ilgalaikiu neįgalumu ar net mirtimi. Nors sergamumas sifiliu pastaraisiais metais Lietuvoje po truputį mažėja, stacionare vis dar gydome daug pacientų, sergančių įvairiomis šios ligos formomis. Šiame straipsnyje pateikiame unikalų ir sudėtingą 52 m. moters, sergančios neurosifiliu, pasireiškiančiu itin polimorfišku klinikiniu vaizdu, atvejį. Aptariame diagnostikos ir gydymo problematiką, palyginame savo atvejį su kitų autorių patirtimi ir pateikiame savo įžvalgas šia tema.

Raktažodžiai: neurosifilis, organinė psichozė, infekcinės ligos, nespecifiniai psichikos sutrikimai.

 

Summary

Syphilis has been a health hazard worldwide since its existence, often causing long term disability or even death. Even though in Lithuania the incidence of syphilis has been slowly decreasing over several years, we still see many patients with different stages of the dis ease in the hospital setting. In this article, we present a unique and challenging case of a 52 year-old woman with neurosyphilis with a very polymorphic clinical presentation. We discuss the diagnostic and treatment difficulties, compare our case with the experience of other authors and provide our own findings on this topic.

Keywords: neurosyphilis, organic psychosis, infectious diseases, non-specific mental disorders.

 

Straipsnis anglų kalba | Article in English

DOI: 10.29014/ns.2019.07

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2019. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai