Jersiniozė ir ūminė antrinė sensomotorinė aksoninė polineuropatija: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga
Yersiniosis and acute secondary axonal sensorimotor polyneuropathy: a case report

Daškevičiūtė A., Mameniškienė R.
Neurologijos seminarai 2019; 23(79): 49-55.

Santrauka

Jersiniozė – žarnyno infekcija, kurios dažniausi klinikiniai sindromai yra ūmus enteritas, pseudoapendicitas, reaktyvusis artritas, mazginė eritema. Retoms jersiniozės klinikinėms formoms priskiriamas meningitas. Žinoma, kad infekcinės ligos gali sukelti aksoninę polineuropatiją, tačiau medicininėje literatūroje aprašyti tik pavieniai atvejai apie jersiniozės sukeltą periferinės nervų sistemos pažeidimą. Straipsnyje pristatomas netipinės klinikinės išraiškos jersiniozės atvejis, kuris sukėlė ilgalaikį febrilų karščiavimą ir stiprią kraujo uždegiminę reakciją. Ligos pradžia buvo sieta su Guillain-Barre sindromu, tačiau ligos eigos metu nustatyta antrinė aksoninė sensomotorinė kojų polineuropatija. Nenustačius kitų galimų pažeidimo priežasčių, šis aksoninės sensomotorinės polineuropatijos atvejis siejamas su jersiniozės infekcine ligos stadija.

Raktažodžiai: jersiniozė, sensomotorinė polineuropatija, aksoninė.

 

Summary

Yersiniosis is a diarrheal illness that usually causes acute gastroenteritis, pseudoappendicitis syndrome, erythema nodosum or reactive arthritis. On rare occasions, yersiniosis can be a cause of meningitis. Causes of axonal sensorimotor polyneuropathy may be infectious, but only few cases of peripheral nervous system damage caused by jersiniosis have been reported. This article presents a case of yersiniosis which presented with febrile fever and severe inflammatory response. At the onset of the disease, Guillain–Barre syndrome was suspected but later acute axonal sensorimotor polyneuropathy was diagnosed. There were no other causes of peripheral neuropathy detected and we assume that yersiniosis was the cause of acute axonal sensorimotor polyneuropathylanguage most frequently inhibited EDs in patients with focal epilepsy and reading in an unknown language had the same effect on patients with generalized epilepsy.

Keywords: yersiniosis, sensorimotor polyneuropathy, axonal.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2019.08

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2019. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai