Vegetative status in patients with transient ischemic attack and stroke
Praeinantį smegenų išemijos priepuolį ir insultą patyrusių pacientų autonominė būklė

Halinouskaya N. V., Samsonau S. V.
Neurologijos seminarai 2018; 22(76): 110-117.
Santrauka

Įvadas. Pristatomo tyrimo tikslas buvo įvertinti autonominės nervų sistemos (ANS) būklę dviejose pacientų grupėse 10 dienų ūminiu laikotarpiu. Pirmajai grupei buvo priskirti pacientai, patyrę praeinantį išemijos priepuolį (PSIP), o antrajai – pacientai, patyrę įvairaus sunkumo galvos smegenų infarktą (GSI).
Tyrimo metodika. Perspektyvinis kohortinis tyrimas atliktas Gomelio valstybinio medicinos universiteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinikos Gomelio apskrities veteranų ligoninės insulto poskyryje 2014 m. gegužės – 2016 m. kovo mėn. Į PSIP grupę įtraukta 13 pacientų, o į GSI – 84 pacientai, iš kurių 61 paciento išemijos zona (infarkto židinys) buvo mažesnė nei 15 mm (lakūninis insultas – LI) ir 23 – didesnė nei 15 mm (pilnas insultas – PI). ANS vertinimo žymeniu pasirinktas širdies susitraukimų dažnis (ŠSD), matuotas pirmą ir dešimtą hospitalizacijos po galvos smegenų kraujotakos sutrikimo dienomis. Širdies susitraukimų dažnio kintamumas vertintas naudojant šiuos keturis kriterijus: SDNN (standartinis normalaus R-R intervalo nuokrypis milisekundėmis (ms)), ΔX (maksimalaus ir minimalaus R-R intervalo skirtumas ms), Mo (R-R intervalų trukmės režimas ms), AMo (R-R intervalų trukmės režimo amplitudė procentais).
Rezultatai. Vertinant pirmąją dieną išmatuoto ŠSD priklausomybę tarp ΔX (apibūdina ANS parasimpatinės dalies aktyvumą) ir Mo (apibūdina ANS simpatinės dalies aktyvumą) rodiklių, rastas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp PSIP ir PI grupių (p = 0,01).
Išvados. Esminis skirtumas tarp PSIP ir PI yra pirmosios dienos humoralinio ANS aktyvumo ir parasimpatinės sistemos tarpusavio ryšys, kuris nulemia specifines praeinančio smegenų išemijos priepuolio patogenezės ypatybes.

Raktažodžiai: praeinantis galvos smegenų išemijos priepuolis, lakūninis insultas, totalus insultas, simpatinė ir parasimpatinė autonominės nervų sistemos dalys.

 

Summary

Background. Presented work aims to study the status of the autonomic nervous system (ANS) in two groups of patients during 10-day acute period. One group consists of patients with transient ischemic attack (TIA) and another group consists of patients with stroke. The latter group includes patients with various size of stroke.
Prospective cohort study was carried out in the Department of Neurology and Neurosurgery of the Gomel State Medical University, Stroke Unit of the Gomel Regional Veterans Hospital, between May 2014 and March 2016. The groups included in the study were composed as follows: TIA group contained 13 patients and Stroke group contained 84 patients, including 61 with size of stroke lower than 15 mm (lacunar stroke – LS) and 23 with size of stroke bigger than 15 mm (total stroke – TS). Heart rate variability (HRV) was used to describe status of the ANS. It was measured at the 1st and 10th day of staying in the hospital. Obtained HRV records were analyzed using the following four parameters: SDNN (standard deviation of the normal-to-normal R-R intervals, in ms), ΔX (the difference between maximal and minimal R-R interval, in ms), Mo (mode of the duration of R-R intervals, in ms), AMo (amplitude of the R-R intervals mode, in percent).
Results. For the HRV taken on the 1st day of admission, the dependence between ΔX (representing activity of parasympathetic part of ANS) and Mo (representing sympathetic part of ANS) was found to be significantly different in TIA and TS groups (p=0.01).
Conclusion. The key difference between TIA and TS is a difference in the relationship between the humoral regulation of the activities of the ANS and the parasympathetic part activity at the 1st day, which determines specific features of pathogenesis of the transient ischemia.

Keywords: transient ischemic attack, lacunar stroke, total stroke, sympathetic and parasympathetic parts of autonomic nervous system.

 

Straipsnis anglų kalba | Article in English

DOI: 10.29014/ns.2018.14

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2018. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduc tion in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Cre ative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai