Erkinis encefalitas: studentų požiūrio ir turimų žinių analizė
Tick-borne encephalitis: students’ attitude and knowledge analysis

Mineikytė R., Navickaitė G., Valaikienė J.
Neurologijos seminarai 2018; 22(76): 118-122.
Santrauka

Įvadas. Nustatyta, kad sergamumas erkiniu encefalitu (EE) Lietuvoje 2016 m. padvigubėjo ir yra vienas didžiausių Europoje. Šio tyrimo tikslas išsiaiškinti ir įvertinti I–IV kursų medicinos studentų požiūrį ir žinias apie EE sergamumą Lietuvoje, riziką susirgti, komplikacijas, gydymą, naudojamas prevencijos priemones ir informacijos apie erkių platinamų ligų sklaidą.
Tiriamieji ir tyrimo metodai. Atlikta anoniminė anketinė apklausa, kurioje dalyvavo 404 studentai, besimokantys Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto I–IV kursuose (amžius vid. – 20,7 ± 1,56 m., 17–30 m.) Anketą sudarė 21 pusiau uždaras klausimas: 6 klausimai apie EE sergamumą, komplikacijas ir gydymą, 9 klausimai apie erkių platinamų ligų prevencines priemones ir 2 klausimai apie informacijos šaltinius ir sklaidą.
Rezultatai. EE, kaip erkių platinamą ligą, įvardijo 397 (98,3 %), Laimo boreliozę (LB) – 382 (94,6 %) respondentai. Kad sergamumas EE Lietuvoje didelis (> 11/100 tūkst. gyv. per metus), žinojo 58 (14,4 %) studentai, 159 (39,4 %) atsakė, kad vidutinis (2–10/100 tūkst. gyv. per metus). Dažniausios įvardintos EE komplikacijos buvo paralyžius, parezė – 327 (80,9 %). Efektyviausia prevencine priemone 237 (58,7 %) studentai įvardijo skiepus. Pasiskiepijusių nuo EE buvo 169 (41,8 %). Teigiančių, kad galimas tik simptominis gydymas, buvo 106 (26 %). 113 (28,0 %) studentų nuomone, žmonės apie erkių platinamas ligas yra pakankamai informuoti, o 193 (47,8 %) manė, kad dėmesio skiriama per mažai. 219 (54 %) studentų pagrindiniu šaltiniu apie EE įvardijo žiniasklaidą.
Išvados. Tik 14,4 % studentų žinojo, kad sergamumas EE Lietuvoje yra didelis, o ne vidutinis. Beveik visi sutiko, kad EE sukelia ilgalaikių komplikacijų, bet tik kas ketvirtas žinojo, kad gydymas yra tik simptominis. Dauguma studentų atsakė, kad vakcinacija yra efektyviausia prevencijos priemonė, beveik pusė respondentų nurodė, kad yra pasiskiepiję nuo EE. Kas antras studentas teigė, kad visuomenė nėra pakankamai informuota apie erkių platinamas ligas.

Raktažodžiai: erkinis encefalitas, erkinio encefalito virusas, sergamumas, vakcinacija, prevencija.

 

Summary

Background. Lithuania is one of the countries with the highest incidence of TBE in Europe. In 2015 there was 12 cases per 100 000 people per year and in 2016 this number was higher by two times. The aim of this study is to investigate and evaluate I–IV year medical students’ attitude and knowledge of TBE incidences in Lithuania, risk of getting it, complications, treatment, preventive methods and behaviour, and information sources about tick-borne diseases.
Materials and methods. The study was conducted using an anonymous questionnaire, which was administered to 404 students studying at I–IV year medical courses (average age 20.7±1.56, range from 17 to 30 years). The questionnaire consisted of 21 semi-closed questions. There were 6 questions about TBE, its incidence, complications and treatment, 9 questions about preventive methods of tick-borne diseases, and 2 questions about information sources and how accessible this information is.
Results. TBE as a tick-borne disease was named by 397 (98.3%) students and Lyme borreliosis was named by 382 (94.6%). The fact that TBE incidence in Lithuania is high (>11 cases per 100 000 per year) was known only to 58 (14.4%) respondents, 159 (39.4%) answered that the incidence is medium (2–10 cases per 100 000 per year). The most commonly named complications of TBE were paralysis and paresis – 327 (81%) students. 3 respondents (1%) thought that TBE is a dis ease without any complications. The most effective preventive method, chosen by 237 (58.7%) students, was vaccination. There were 169 (41.8%) vaccinated students. 106 (26%) students thought that there are no specific treatment for TBE, only supportive care. The fact that people are well enough informed about tick-borne diseases was supported by 113 (28%) students, and 193 (47.8%) students thought that there is lack of information. 219 (54%) students named media as the main source of information.
Conclusions. Only 14.4% of students knew that TBE incidence in Lithuania is high, not medium. Almost all of them agreed that TBE causes long term complications but only one of four knew that there is no specific, only supportive care. The majority of students think that vaccination is the most effective preventive method and almost half of students were vaccinated against tick-borne encephalitis. Every second student thinks that society is not enough informed about tick-borne diseases.

Keywords: tick-borne encephalitis, tick-borne encephalitis virus, incidence, vaccination, prevention.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2018.15

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2018. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduc tion in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Cre ative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai