Hipofizės adenoma: literatūros apžvalga
Pituitary adenoma: a literature review

Sidaraitė A., Glebauskienė B., Liutkevičienė R.
Neurologijos seminarai 2018; 22(75): 14-20.
Santrauka

Hipofizės adenoma (HA) yra vienas dažniausių intrakranijinių navikų, galintis sukelti neurologinius ir (ar) endokrinologinius simptomus. Visgi, patogenezė dar nėra iki galo aiški, šeiminiai atvejai ir su jais susiję sindromai yra ištirti geriau nei sporadinės HA. Aktyviai ieškoma tiek somatinių mutacijų, tiek epigenetinių pakitimų, kurie gali turėti įtakos naviko atsiradimui. Šie atradimai padėtų įdiegti į klinikinę praktiką HA biožymenis, kurie leistų anksčiau ir tiksliau diagnozuoti specifines adenomas, ypač – atipines ir agresyvias formas. Straipsnyje apžvelgiama HA klasifikacija ir jos naujienos, šeiminių sindromų ir sporadinių atvejų etiopatogenezė, bendrieji diagnostikos ir gydymo principai.

Raktažodžiai: hipofizės adenoma, epigenetika, sporadinė hipofizės adenoma.

 

Summary

Pituitary adenoma is one of the most common intracranial tumors which cause neurological and/or hormonal symptoms. Nevertheless, its pathogenesis remains unclear – familial cases and syndromes are known better than sporadic cases. Many studies are carried out to find somatic or epigenetic changes in cases with sporadic adenomas which could affect its pathogenesis. The discovery of these changes may lead to biomarkers invention which could be used to diagnose pituitary adenomas, especially atypical and aggressive types in early stages. In this article, we review the classification of these tumors, pathogenesis of familial and sporadic pituitary adenomas, common principles of its diagnostics and treatment.

Keywords: pituitary adenoma, epigenetics, sporadic pituitary adenoma.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2018.02

Atsisiųsti PDF | Download PDF 

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2018. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduc tion in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Cre ative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai