TURINYS

Apžvalginiai moksliniai straipsniai

Nutukimo gydymo neurologinės komplikacijos
Jasionis A., Zabulienė L., Ryliškienė K., Jatužis D.
Neurologijos seminarai 2014; 18(60): 85-91. [pdf]

Diabetinės polineuropatijos patogenetinio gydymo galimybės
Klimašauskienė A.
Neurologijos seminarai 2014; 18(60): 92-97. [pdf]

Minimaliai invazinis intracerebrinių ir intraventrikulinių kraujosruvų gydymas, taikant vietinę fibrinolizę
Simaitis K., Bernotas G.
Neurologijos seminarai 2014; 18(60): 98-104. [pdf]

Katatonijos diagnostika ir gydymas
Biliūtė Rodinienė E., Dlugauskas E., Danilevičiūtė V.
Neurologijos seminarai 2014; 18(60): 105-112. [pdf]

Citochromų P450 įtaka psichofarmakoterapinių vaistų klinikiniam efektyvumui
Dlugauskas E., Utkus A., Danilevičiūtė V.
Neurologijos seminarai 2014; 18(60): 113-120. [pdf]

Cinkas ir epilepsiniai traukuliai: literatūros apžvalga
Bakšenskaitė V., Naginienė R.
Neurologijos seminarai 2014; 18(60): 121-127. [pdf]

Originalūs moksliniai darbai

Rolando epilepsija sergančių vaikų miego, elgesio problemos, EEG pakitimai ir klinikinės charakteristikos
Samaitienė R., Norkūnienė J., Juozapavičius A., Praninskienė R., Grikinienė J.
Neurologijos seminarai 2014; 18(60): 128-137. [pdf]

Epilepsija sergančių vaikų tėvų miego ypatumai
Petronytė L., Praninskienė R.
Neurologijos seminarai 2014; 18(60): 138-143. [pdf]

Klinikiniai atvejai

Holt-Oram sindromas – literatūros apžvalga ir klinikinis atvejis
Serapinas D., Puišytė E.
Neurologijos seminarai 2014; 18(60): 144-147. [pdf]

Klinikinių mokslinių studijų apžvalga

Razagilino, skiriamo kartu su levodopa, poveikis „išjungimo“ periodo sunkumui
Neurologijos seminarai 2014; 18(60): 148-149. [pdf]

Straipsnių autoriams
Neurologijos seminarai 2014; 18(60): 150.

Įrašo autorius Neurologijos seminarai