Neurologijos seminarai

ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

„Neurologijos seminarai“ yra oficialus Lietuvos neurologų asociacijos, Lietuvos vaikų neurologų asociacijos ir Lietuvos neurochirurgų draugijos žurnalas.

„Neurologijos seminarai“ yra recenzuojamas ir pripažintas Lietuvos mokslo periodinis leidinys, kuriame skelbiami apžvalginiai ir originalūs moksliniai straipsniai apie naujausius neurologinių, neurochirurginių bei gretimų ligų etiopatogenezės, klinikos, diagnostikos, gydymo bei profilaktikos laimėjimus. Taip pat publikuojami medicinos istorijos straipsniai, retesnių ar diagnostiškai sudėtingų klinikinių atvejų aprašymai, klinikinės ir eksperimentinės mokslinės studijos, mokslinių konferencijų medžiaga, kita svarbi informacija.

Nuo 2023 m. žurnalo leidėju tampa Vilniaus universiteto leidykla. Naujas mūsų svetainės adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/neurologijos_seminarai/ (kol kas veikia ir senoji svetainės versija www.neuroseminarai.lt.

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiami keturi žurnalo tomai.

Kalbos. Straipsniai spausdinami anglų kalba su lietuviška santrauka (originalūs moksliniai ir klinikinių atvejų straipsniai) arba lietuvių kalba su angliška santrauka (summary) (apžvalginiai straipsniai ir laiškai redakcijai). Mokslinių straipsnių santrauka (tiek lietuviška, tiek angliška) turi būti 200-300 žodžių apimties.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse:  EBSCO (Academic Search Ultimate), DimensionsGoogle Scholar, ROADScienceGate, Scilit, Sherpa Romeo

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.