Galvos skausmo poveikis moterims, sergančioms policistinių kiaušidžių sindromu
Impact of headache in women with polycystic ovary syndrome

Zabulienė L., Hendrixson V., Urbonas M., Ilias I., Jatužis D.
Neurologijos seminarai 2021; 25(89): 147-152.

Santrauka

Įvadas. Policistinių kiaušidžių sindromas (PKS) yra viena dažniausių vaisingo amžiaus moterų endokrininių, metabolinių ir androgenų perteklių sukeliančių ligų. Pasaulyje 46 % suaugusiųjų vargina galvos skausmas. PKS ir migrenos patogenezė glaudžiai susijusi su atsparumu insulinui. Tyrimų, nagrinėjančių moterų, sergančių PKS, galvos skausmų sąsajas, nėra daug. Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti pacienčių, sergančių PKS, galvos skausmo dažnį, jo są­sajas su medžiagų apykaitos rodikliais ir poveikį kasdienei veik­lai.
Tyrimo metodai. 114 moterų, sergančių PKS (pagal Roterda­mo kriterijus), ir 80 sveikų moterų, kurios neturėjo klinikinių ar biocheminių hiperandrogenizmo požymių, policistinių kiaušidžių ir kurių mėnesinės buvo reguliarios, buvo įtrauktos į tyrimą. Tiriamosioms buvo išmatuotas ūgis, svoris, kraujospūdis, apskaičiuotas kūno masės indeksas (KMI), atliktas bendras kraujo tyrimas, gliukozės, insulino koncentracijos nevalgius tyrimas, lipidograma, išsamūs hormonų tyrimai. Dalyvės užpildė klausi­myną apie galvos skausmą.
Rezultatai. 60,8 % tirtų moterų skundėsi galvos skausmu. Moterys, sergančios PKS, galvos skausmą patyrė dažniau nei kontrolinės grupės pacientės (atitinkamai 68,4 ir 50,0 %, p = 0,010). Sirgimas PKS galvos skausmo šansų santykį padidino 2,17 karto (95 % PI: 1,20-3,91, p = 0,010), o sergančioms PKS moterims antsvoris ar nutukimas galvos skausmo šansų santykį padidino 2,5 karto (95 % PI: 1,11-5,61, p = 0,026). 24,6 % moterų, serganči0 PKS, ir 11,2 % sveikų moterų teigė, kad galvos skausmas riboja jų kasdienę veiklą (p = 0,020). 31,6 % PKS sergančių moterų ir 18,8 % sveikų moterų nurodė, kad galvos skaus­mas neigiamai veikia jų profesinį gyvenimą (p = 0,046).
Išvados. Policistinių kiaušidžių sindromu sergančias mote­ris, ypač turinčias antsvorį ar nutukusias, dažnai vargina galvos skausmas, kuris neigiamai veikia jų profesinį gyvenimą ir kasdie­nę veiklą.

Raktažodžiai: policistinių kiaušidžių sindromas, galvos skausmas.

 

Summary

Background. Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most frequent endocrine, metabolic, and androgen excess disorders among reproductive age women. Globally, 46% of the adult population suffer from headache in general. PCOS and migraine pathogenesis are closely associated with insulin resistance. Studies on headache in women with PCOS are scarce. The objective of the study was to evaluate the frequency of headache, its association with metabolic parameters, and impact on daily activities in women with PCOS.
Materials and methods. 114 women with PCOS (according to the Rotterdam criteria) and 80 age-matched control women with regular menses and no clinical or biochemical hyperandrogenism or polycystic ovaries were enrolled in the study. Data on age, height, weight, and blood pressure were collected, the body mass index (BMI) was calculated. Participants were tested for complete blood count, fasting glucose, fasting insulin, lipid profile, and comprehensive hormone panel. An ad-hoc questionnaire was given to the participants to obtain information on headache.
Results. A total of 60.8% of studied women complained of headache attacks. Women with PCOS experienced headache more frequently than control subjects (68.4% vs. 50.0%, p=0.010). Having PCOS increased the odds ratio of headache by 2.17 (CI: 1.20-3.91, p=0.010). Being overweight or obese increased the odds ratio of having headache by 2.5 times for women with PCOS (OR 2.50, CI: 1.11-5.61, p=0.026). 24.6% of women with PCOS compared with 11.2% of control women reported that headache limited their daily housekeeping activities (p=0.020). 31.6% of women with PCOS compared with 18.8% of control women reported that headache had negative impact on their professional life (p=0.046).
Conclusion. Women with PCOS (particularly overweight or obese) in Lithuania are often prone to suffer from headaches; the latter affect their professional life and everyday activities.

Keywords: polycystic ovary syndrome, headache.

 

Straipsnis anglų kalba | Article in English

DOI: 10.29014/ns.2021.20

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2021. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai