Nedominuojančio pusrutulio insultas ir erdvinis neglektas. Ar žinomų pomėgių ir potraukių stimuliacija yra būdas padaryti reabilitaciją efektyvesnę?
Non-dominant hemisphere stroke and spatial neglect: is stimulation of known hobbies and cravings a way to make rehabilitation more effective?

Juška T., Vaitkus A., Klinke M. E., Matijošaitis V.
Neurologijos seminarai 2021; 25(88): 86-91.

Santrauka

Smegenų insultas – tai ūmus neurologinis pažeidimas, atsirandantis dėl smegenų išemijos ar kraujo išsiliejimo į smegenis. Pagerėjusios insulto gydymo galimybės padidino pacientų išgyvenamumą, tačiau ši būklė lieka pagrindine ilgalaikio neįgalumo priežastimi visame pasaulyje. Didelės insultą išgyvenusių, tačiau nuo ilgalaikio neįgalumo kenčiančių pacientų priežiūros ir gydymo sąnaudos skatina skirti vis didesnį dėmesį reabilitacijos strategijų tobulinimui. Erdvinis neglektas apibūdinamas kaip būklė, kai pacientas nekreipia dėmesio į aplinką ir savo kūną, priešingoje pažeidimui pusėje. Tai labiausiai paplitęs neurokognityvinis sutrikimas, sukeliantis ilgalaikę negalią, pasireiškiantis maždaug pusei pacientų, patyrusių smegenų insultą nedominuojančiame smegenų pusrutulyje. Erdvinis neglektas apibūdinamas dėmesio, suvokimo, mokymosi, atminties, atpažinimo, motyvacijos ir emocijų raiškos sutrikimais. Šiems simptomams palengvinti buvo sukurta daugybė reabilitacijos programų ir metodų, tačiau daugelis jų nepasiekė kasdienės klinikinės reabilitacijos. Reabilitologai dažnai vengia nežinomų reabilitacijos strategijų, ypač jei jos yra naujos, brangios, komplikuotos, prieštaringos ir netestuotos klinikinėje praktikoje. Šiame darbe keliama hipotezė ir pateikiamas jos pagrindimas, kad geresnių reabilitacijos rezultatų tarp išgyvenusiųjų insultą ir kenčiančių nuo erdvinio neglekto galima pasiekti, į reabilitaciją įtraukiant pacientų pomėgius ir potraukius, juos panaudojant paciento dėmesiui atkreipti į ignoruojamą aplinką ar kūno dalį. Unikalių pacientų potraukių ir pomėgių įtraukimas į jų reabilitaciją gali padėti suaktyvinti mezolimbinę dopaminerginę sistemą, pašalinti pusrutulių disbalansą, kuris, daugelio manymu, sukelia erdvinį neglektą.

Raktažodžiai: neglektas, insultas, nedominuojantis pusrutulis, reabilitacija.

 

Summary

Stroke is an acute neurologic injury that occurs because of brain ischemia or brain hemorrhage. Improved treatment options for stroke have increased patient survival, but the condition remains the leading cause of long-term disability worldwide. The huge costs and adverse impact of post-stroke disability make improving rehabilitation strategies a priority. Spatial neglect (SN) is characterized as a condition in which patients display insufficient attention to the contralesional side of their surroundings and their own body. It is the most common neurocognitive disorder causing long-term disability, occurring in approximately half of patients with stroke in the non-dominant brain hemisphere. Typical adjacent consequences of SN are difficulties with attention, perception, learning, memory, recognition, motivation, and expression of emotions. Numerous rehabilitation techniques have been designed to alleviate and remediate symptoms of SN. Paradoxically, many of these techniques have not found their way into routine clinical bedside rehabilitation. Rehabilitators may be reluctant to implement unfamiliar strategies, especially if they are new, controversial, or not tested in a clinical environment. In this paper, we propose a hypothesis that better rehabilitation results for stroke survivors with SN can be reached by including patients’ hobbies and cravings when training attention towards the neglected space during rehabilitation. Patients’ unique cravings and hobbies when used as conditioned cueing may help boost the mesolimbic dopamine system and eliminate hemispheric imbalance, which is thought by many to cause SN.

Keywords: neglect, stroke, non-dominant hemisphere, rehabilitation.

 

Straipsnis anglų kalba | Article in English

DOI: 10.29014/ns.2021.13

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2021. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai