Ūminio insulto gydymo ypatumai ir rekomendacijos COVID-19 pandemijos metu
Peculiarities and recommendations of acute stroke treatment during the COVID-19 pandemic

Vilionskis A., Masiliūnas R., Ekkert A., Jatužis D.
Neurologijos seminarai 2020; 24(84): 94-99.

Santrauka

COVID-19 pandemija kelia milžiniškus iššūkius sveikatos priežiūros sistemoms ir turi didelę įtaką patyrusiųjų insultą gydymui bei priežiūrai. Straipsnyje apžvelgiami ūminio insulto diagnostikos, gydymo ir profilaktikos klausimai COVID-19 pandemijos metu ir dalinamasi savo pastebėjimais. Apibendrinami negausūs literatūros duomenys apie su COVID-19 asocijuoto insulto klinikinius pasireiškimus, galvos smegenų ir kraujagyslių pažeidimo mechanizmus. Pateikiamos praktinės rekomendacijos skubios pagalbos organizavimui, reperfuziniam gydymui, antrinei insulto profilaktikai. Pabrėžiamas principas, kad, nepaisant visų dėl pandemijos atsiradusių papildomų apribojimų, pagalba ligoniams, patyrusiems ūminį insultą, turi būti teikiama maksimaliai greitai.

Raktažodžiai: ūminis insultas, COVID-19, pandemija, klinikiniai pasireiškimai, reperfuzinis gydymas, antrinė profilaktika.

 

Summary

The global COVID-19 pandemic poses enormous challenges to healthcare systems and has a major impact on the treatment and care of stroke patients. In the article, the authors review the issues of acute stroke diagnosis, treatment, and prevention during the COVID-19 pandemic and share their own observations. Limited data on the clinical manifestations of COVID-19-associated stroke and the mechanisms of cerebrovascular injury are summarized. Practical recommendations for the organization of acute stroke care, reperfusion treatment, and secondary stroke prevention are provided. The principle is emphasized that, despite all the additional constraints imposed by the pandemic, treatment for acute stroke patients must be provided as soon as possible.

Keywords: acute stroke, COVID-19, pandemic, clinical manifestations, reperfusion therapy, secondary prevention.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2020.12

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai