Melatoninas: biologinė reikšmė ir terapinės galimybės
Melatonin: biological significance and therapeutic properties

Rimšaitė V., Bogdanavičienė K., Gudavičiūtė G., Pajėdienė E.
Neurologijos seminarai 2022; 26(92): 50-56.

Santrauka

Melatoninas – kankorėžinės liaukos išskiriamas hormonas, reikšmingas įvairiems organizmo neurologiniams ir endokrininiams procesams. Senstant ir sergant įvairiomis ligomis, stebimas melatonino koncentracijos mažėjimas, silpsta jo antioksidacinis poveikis, todėl ima trikti cirkadinis ritmas, pasireiškia psichikos sutrikimai, didėja onkologinių, neurodegeneracinių bei širdies ir kraujagyslių ligų rizika. Dėl plataus melatonino poveikio jis gali būti sėkmingai ir saugiai naudojamas įvairių ligų prevencijai ir gydymui. Pastaraisiais metais vis plačiau tiriamas melatonino antineoplastinis, priešuždegiminis ir analgezinis poveikis, taip pat galimas teigiamas melatonino efektas COVID-19 infekcijos adjuvantinei terapijai. Pritaikant natūralias melatonino savybes terapiniais tikslais, melatonino egzogeniniai preparatai gali būti potencialiai vartojami greta kitų šiuo metu vartojamų vaistų ar net juos pakeičiant. Vis dėlto svarbu pasverti naudos ir rizikos santykį. Nors esami tyrimai rodo reliatyvų saugumą, naudojant mažas egzogeninio melatonino dozes, svarbu toliau tirti ir analizuoti šių preparatų trumpalaikio ir ilgalaikio vartojimo saugumą bei veiksmingumą.

Raktažodžiai: melatoninas, melatonino funkcijos, melatoninas senstant, gydymas melatoninu, cirkadinis ritmas, miego ir budrumo ritmas.

 

Summary

Melatonin is a hormone secreted by the pineal gland that is important for various neurological and endocrine processes in the body. With age and various diseases, a decrease in the concentration of melatonin is observed, its antioxidant effect is reduced, therefore, the circadian rhythm is disturbed, mental disorders occur, and the risk of oncological, neurodegenerative and cardiovascular diseases increases. Due to its wide spectrum of action, melatonin can be used successfully and safely for the prevention and treatment of various diseases. In recent years, the antineoplastic, anti-inflammatory, and analgesic effects of melatonin have been increasingly investigated, as has the potential positive effects of melatonin on adjuvant therapy for COVID-19 infection. By adapting the natural properties of melatonin for therapeutic purposes, exogenous melatonin preparations can potentially be used in addition to, or even as a substitute for, other currently used drugs. However, it is important to weigh the benefits and the risks. Although current studies show relative safety with low doses of exogenous melatonin, it is necessary to further investigate and analyze the safety and efficacy of these agents in the short and long term.

Keywords: melatonin, melatonin function, melatonin and aging, melatonin treatment, circadian rhythm, rhythm of sleep and alertness.

 

Straipsnis lietuvių kalba su santrauka anglų k. | Article in Lithuanian with English summary

DOI: 10.29014/NS.2022.26.7

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2022. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Posted by Neurologijos seminarai