Pirminė progresuojanti išsėtinė sklerozė: nuo patogenezės iki gydymo naujovių. Literatūros apžvalga
From pathogenesis to new developments in treatment of primary progressive multiple sclerosis. Literature review

Juknelytė A., Vaičekauskytė Ž., Mickevičienė D., Balnytė R.
Neurologijos seminarai 2020; 24(83): 35-40.

Santrauka

Išsėtinė sklerozė (IS) – lėtinė autoimuninė uždegiminė centrinės nervų sistemos liga, kuri paveikia daugiau nei 2,3 mln. žmonių visame pasaulyje. Apie 15 % atvejų IS prasi­deda pirminės progresuojančios išsėtinės sklerozės (PPIS) eiga. Ilgai buvo manyta, kad už­degimas yra pirminis veiksnys, pradedantis patologinių procesų mechanizmą, o neurodegeneracija tik paspartina ligos progresavimą. Naujausi duomenys atskleidžia tikslesnių detalių apie PPIS patogenezę, kurios paskatino kurti naują vaistą. Po ilgus metus trukusio nesėkmingų gydymo metodų taikymo naujas vaistas okrelizumabas parodė daug žadančių rezultatų, gydant PPIS. Vaistas buvo patvirtintas 2018 m. Europos vaistų agentūros (EMA). Nors PPIS laikyta nepagydoma liga, šiandien teikiama daugiau vilčių pacientams, stabdant negalios progresavimą.

Raktažodžiai: pirminė progresuojanti išsėtinė sklerozė, okrelizumabas, ligos eigą modifi­kuojantis gydymas, patogenezė.

 

Summary

Multiple sclerosis (MS) is characterised as a chronic autoimmune inflammatory disease of the central nervous system (CNS) affecting more than 2.3 million people all over the world. Approximately 15% of all MS cases are manifesting as primary progressive MS (PPMS). Inflammation has long been thought to be the initial factor that starts pathological mechanisms, and neurodegeneration only enhances the progression of the disease. Recent data reveal more precise details about the pathogenesis of PPMS that led to the development of a new drug. After years of failed treatment methods, the new drug Ocrelizumab has shown promising results in the treatment of PPMS. The drug was approved in 2018 by the European Medicines Agency (EMA). Considered an incurable disease, PPMS today gives patients more hope of stopping the progression of disability.

Keywords: primary progressive multiple sclerosis, ocrelizumab, disease modifying drug, pathogenesis.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2020.04

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Posted by Neurologijos seminarai