„Epilepsinės asmenybės“ sindromo kritika
Criticism of “epileptic personality” syndrome

Jasionis A.
Neurologijos seminarai 2019; 23(81): 176-180.

Santrauka

„Epilepsinės asmenybės“ sindromas, kartais dar vadinamas Waxman-Geschwind sindromu, – tam tikrų tarp priepuolių pasireiškiančių emocijų, mąstymo ir elgesio pakitimų rinkinys, nuo senų laikų siejamas su epilepsija ir dažnai priimamas kaip savaime suprantamas bei neginčijamas. Asmenybės pakitimai nėra išskiriami nei galiojančiame epilepsijos apibrėžime, nei asmenybės sutrikimų klasifikacijose.
„Epilepsinės asmenybės“ sindromas dažnai suvokiamas kaip neišvengiamas ir mažai kintantis. Tai užkerta kelią galimybei koreguoti simptomus, be to, didina sergančiųjų epilepsija patiriamą stigmą. Šio straipsnio tikslas – panagrinėti mokslinius įrodymus, kuriais remiasi šio sindromo egzistavimas, ir paieškoti alternatyvių simptomų paaiškinimų.

Raktažodžiai: epilepsinė asmenybė, Waxman-Geschwind sindromas, epilepsija.

 

Summary

“Epileptic personality” syndrome, sometimes known as Waxman-Geschwind syndrome, is a constellation of interictal changes of emotions, thinking and behaviour, long associated with epilepsy. We frequently accept the existence of this syndrome as self-explanatory and unquestionable, however, there is no mention of alterations of personality in the current ILAE definition of epilepsy as well as in current psychiatric diagnostic manuals (DSM-V and ICD-10).
As a disturbance of personality, the syndrome is dangerously perceived as inevitable and constant. This prevents us from the possibility of symptom correction and also increases stigma perceived by people with epilepsy.
The article shortly discusses the scientific evidence of “epileptic personality” syndrome and possible alternative explanations of the symptoms.

Keywords: epileptic personality syndrome, Waxman- Geschwind syndrome, epilepsy.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2019. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Posted by Neurologijos seminarai