Regos nervo neurito ir išsėtinės sklerozės sąsajos
Optic neuritis and multiple sclerosis association

Matukynaitė L., Repšytė G., Liutkevičienė R., Balnytė R.
Neurologijos seminarai 2020; 24(85): 202-207.

Santrauka

Pasaulyje išsėtine skleroze (IS) serga daugiau nei 2 mln. žmonių, o Lietuva priskiriama didelio IS paplitimo regionui. 70 % sergančiųjų IS kuriuo nors ligos etapu pasireiškia regos nervo neuritas (RNN) ir net 25 % pacientų gali būti pirmasis IS epizodas. Tipinis RNN dažnai siejamas su IS dėl vyraujančių uždegiminių ir demielinizacijos procesų galvos smegenyse, sukeliančių aksonų netekimą. Glaudžios šių dviejų būklių sąsajos etiologijoje ir patogenezėje padeda ieškoti kuo ankstesnių ir tikslesnių diagnostinių galimybių, geriau suvokti vykstančius mechanizmus, kurie leistų taikliau parinkti gydymo taktiką, pasiekti pacientui palankesnių išeičių. RNN diagnostinių tyrimų tobulinimas ir pritaikymas, patvirtinant IS diagnozę, gali turėti ypatingos reikšmės ankstyvoje diagnostikoje.

Raktažodžiai: regos nervo neuritas, išsėtinė sklerozė.

 

Summary

Multiple sclerosis (MS) affects more than 2 million people worldwide. Lithuania has a high prevalence of multiple sclerosis. Optic neuritis (ON) occurs in 70% of patients with MS and it may be the initial presenting symptom in 25% of MS cases. Typical ON is often associated with MS due to the predominant inflammation and demyelination processes in the brain leading to axonal loss. The close relation between these two conditions in etiology and pathogenesis is a key to finding the earliest and the most accurate diagnostic possibilities, which is linked to a better understanding of the ongoing mechanisms. Moreover, it would undoubtedly allow to target treatment better which would result in more favourable outcomes for the patient. The development and application of ON diagnostic tests in confirming MS may be of particular significance in early diagnostic.

Keywords: optic neuritis, multiple sclerosis.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2020.27

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai