Narkolepsijos gydymas: nuo egzorcizmo seansų ir kraujo nuleidimų iki modernios terapijos histamino receptorių atvirkštiniais agonistais
Narcolepsy treatment: from exorcism and bloodletting to modern therapy with histamine receptor inverse agonists

Sakalauskaitė-Juodeikienė E., Masaitienė R.
Neurologijos seminarai 2020; 24(85): 189-201.

Santrauka

Šiame apžvalginiame straipsnyje pristatome narkolepsijos gydymą nuo senųjų laikų iki modernios terapijos šiandien. Inkubo fenomenas, šių dienų gydytojų suprantamas kaip miego paralyžius su hipnogoginėmis ar hipnopompinėmis haliucinacijomis, senovėje buvo „gydomas“, atliekant egzorcizmo seansus. XIX a. pradžioje Vilniuje inkubo liga gydyta, ligoniui pateikus gyvenimo būdo, dietos, miego higienos rekomendacijas. Didelę reikšmę turėjo antiflogistinis gydymas, taip pat skirti priešspazminiai, tonizuojantys vaistai ir chininmedžio žievė. Tik XX a. pabaigoje nustačius, kad narkolepsija – centrinės kilmės hipersomnija, pasireiškianti dėl dalinio arba visiško hipokretiną sekretuojančių neuronų netekimo pogumburyje, atsirado efektyvaus simptominio gydymo galimybių. Pirmojo pasirinkimo vaistai, iki šiol naudoti padidėjusiam mieguistumui mažinti, buvo modafinilis, armodafinilis, pitolisantas ir natrio oksibatas. Antrojo pasirinkimo – metilfenidatas. Trečiojo – amfetamino grupės psichostimuliantai. Pirmojo pasirinkimo vaistai, naudoti katapleksijos priepuoliams retinti, buvo natrio oksibatas, pitolisantas ir venlafaksinas. Antidepresantų vartojimas katapleksijos priepuoliams slopinti buvo pagrįstas ekspertų susitarimu: pirmiausia išbandyti serotonino ar serotonino ir noradrenalino reabsorbcijos inhibitoriai, nesant efekto, buvo skiriami tricikliai antidepresantai. Straipsnyje taip pat pristatomos naujos narkolepsijos gydymo gairės, paskelbtos 2020 m. rugsėjo 5 d. Berlyne vykusioje 17-ojoje Europos narkolepsijos konferencijoje. Pitolisantas – vienas iš naujausių vaistų, skirtų suaugusiųjų I ir II tipų narkolepsijos simptominiam gydymui (patologiniam mieguistumui mažinti ir katapleksijos priepuoliams retinti), yra unikalus histamino H3 receptorių antagonistas / atvirkštinis agonistas, vienintelis iš rinkoje esančių pripratimo nesukeliančių CNS stimuliantų. Šiuo metu pitolisantas yra vienintelis kompensuojamasis vaistas Lietuvoje, skirtas I ir II tipų narkolepsijai gydyti. Taip pat šiame straipsnyje apžvelgiame narkolepsijos gydymo perspektyvas ateityje, paminėdamos naująsias natrio oksibato versijas, selektyvų noradrenalino reabsorbcijos inhibitorių reboksetiną, modafinilio ir astroglijos koneksinų inhibitoriaus flekainido kombinaciją, selektyvius hipokretino-2 receptorių agonistus ir imunoterapiją.

Raktažodžiai: narkolepsija, inkubo fenomenas, hipokretinas, gydymas, histamino receptorių atvirkštiniai agonistai, pitolisantas.

 

Summary

In this review article, we present the treatment of narcolepsy since ancient times when patients experiencing the phenomenon of incubus (today understood as sleep paralysis with hypnagogic or hypnopompic hallucinations) were “cured” during the sessions of exorcism. At the beginning of the 19th century, in Vilnius clinics, the incubus disease was treated by providing lifestyle, diet, and sleep hygiene recommendations, also using antiphlogistic methods, as well as antispasmodic medicine and quinine bark. It was not until the late 20th century, when narcolepsy was perceived as a central hypersomnia due to partial or complete loss of hypocretin-secreting neurons in the hypothalamus, that effective symptomatic treatment emerged. Psychostimulants such as modafinil, armodafinil, pitolisant, and sodium oxybate were the first-line strategies. In second line, methylphenidate could be used. Amphetamine mixed salts or D-amphetamine could only be used in the third line because of potential cardiovascular and psychiatric side effects. Sodium oxybate, pitolisant, and venlafaxine were the first-line medications recommended for cataplexy. Serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors were also often prescribed to manage cataplexy, while low doses of tricyclic antidepressants were used as third-line treatment. In this paper, we also present new European management guidelines for narcolepsy presented in 17th European Narcolepsy Masterclass in Berlin in September 5, 2020. Pitolisant, one of the latest drugs used for the symptomatic treatment of type I and II narcolepsy in adults, is a unique histamine H3 receptor antagonist/reverse agonist, the only wake-promoting agent in the market without risk of abuse. Currently, the treatment of narcolepsy with pitolisant is reimbursed in Lithuania. In this article, we also review future perspectives for narcolepsy treatment including novel versions of sodium oxybate, the noradrenaline reuptake inhibitor reboxetine, the combination of modafinil and the astroglial connexins inhibitor flecainide, selective hypocretin-2 receptor agonists, and immune-based therapies.

Keywords: narcolepsy, incubus, hypocretin, treatment, histamine receptor inverse agonists, pitolisant.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2020.26

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Posted by Neurologijos seminarai