Ar yra ryšys tarp migrenos ir neramių kojų sindromo?
Migraine and restless legs syndrome – is there an association?

Bučaitė D., Normantas J., Žemgulytė G.
Neurologijos seminarai 2022; 26(94): 165-172.

Santrauka

Migrena ir neramių kojų sindromas (NKS) – tai ligos, sutrikdančios normalią žmogaus gyvenimo kokybę, o jų komorbidiškumas nulemia dar sunkesnę pacientų būklę. Migrenai yra būdingas pulsuojantis, vienpusis, priepuolinis galvos skausmas, kurį lydi pykinimas, vėmimas, fotofobija ir fonofobija. Žinoma, kad, sutrikus miegui, gali padažnėti migrenos priepuoliai. Miego sutrikimai gali pasireikšti įvairiomis klinikinėmis išraiškomis, viena jų – NKS. Jis apibūdinamas kaip neurosensorinis pakenkimas, kurio metu atsiranda nenumaldomas noras judinti galūnes ramybėje. Dėl šios priežasties pacientai gali skųstis suprastėjusiu miegu. Nors migrenos ir NKS ryšys bei jų patofiziologija nėra iki galo ištirti, dabartinių tyrimų duomenimis, šios ligos gali turėti sąsajų. Asmenims, sergantiems NKS, tikimybė pasireikšti migrenos priepuoliams padidėja nuo 1,23 iki 2,65 karto. Manoma, kad abiejų ligų atsiradimą lemia keli patofiziologiniai veiksniai, tokie kaip dopaminerginės sistemos aktyvumas, geležies stoka, genetinis polinkis ir pilkosios smegenų medžiagos pokyčiai. Nors sąsaja tarp NKS ir migrenos yra tyrinėjama, vyraujantys patofiziologiniai pokyčiai kol kas nėra nustatyti. Atskirai šių ligų gydymas jau seniai yra žinomas. Migrenos gydymo principas – slopinti skausmą ir retinti priepuolių dažnį. NKS gydymas remiasi simptomų malšinimu. Deja, bendras abiejų ligų gydymas nėra patvirtintas. Dėl panašios šių sutrikimų patofiziologijos, šiuo metu tyrinėjami vaistai, veikiantys dopaminerginę sistemą (pvz., pramipeksolis) ir galintys lengvinti NKS simptomus bei migrenos priepuolius.

Raktažodžiai: neramių kojų sindromas, migrena, miego sutrikimai, glimfatinė sistema.

 

Summary

Migraine and restless legs syndrome are diseases that disturb the normal quality of human life. Moreover, comorbidity of these disorders determines even more difficult condition of the patients. Migraine is a headache that can cause severe throbbing pain, usually on one side of the head, and it is often accompanied by nausea, vomiting, and extreme sensitivity to light and sound. Migraine is one of the reasons that can cause unhealthy sleep, and if sleep is disturbed, this leads to the provocation of migraine attacks. Sleep disorders have various clinical manifestations, one of which is restless legs syndrome. It is a neurosensory impairment which is characterized by an unrelenting urge to move the legs that occurs or worsens at rest. For this reason, patients may complain of impaired sleep. Although the relationship between migraine and restless legs syndrome and their pathogenesis is not fully understood, current research suggests that these diseases may be related. People with restless legs syndrome are 1.23 to 2.65 times more likely to develop migraine attacks. It is believed that the occurrence of both diseases is determined by several pathophysiological factors, such as the activity of the dopamin- ergic system, iron deficiency, genetic predisposition, and changes in the gray matter of the brain. Although the association between restless legs syndrome and migraine is being investigated, the predominant pathophysiological link has not yet been established. Separate treatment of these diseases has been known for a long time. The principle of migraine treatment is to suppress pain and reduce the frequency of attacks. Treatment for restless legs syndrome is based on the relief of symptoms. Unfortunately, a common treatment for both diseases in relation to each other has not yet been approved. Because of the similar pathophysiology of these disorders, drugs that affect the dopaminergic system (e.g., pramipexole) are currently being investigated in order to relieve the symptoms of restless legs syndrome and migraine attacks.

Keywords: restless legs syndrome, migraine, sleep disorders, glymphatic system.

 

Straipsnis lietuvių kalba su santrauka anglų k. | Article in Lithuanian with English summary

DOI: 10.15388/NS.2022.26.23

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2022. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Posted by Neurologijos seminarai