Išsėtinė sklerozė ir neuropsichiatriniai sutrikimai COVID-19 pandemijos metu. Literatūros apžvalga
Multiple sclerosis and neuropsychiatric disorders during the COVID-19 pandemic. Literature review

Brasas K., Lileikytė V., Mickevičienė D.
Neurologijos seminarai 2022; 26(91): 5-7.

Santrauka

Nuo 2019 m. gruodžio mėnesio dėl COVID-19 infekcijos visame pasaulyje buvo įvestas karantinas, siekiant sustabdyti žmonių kontaktavimą ir apriboti ligos plitimą. Tačiau, sumažėjus kontaktų ir apsilankymų pas gydytojus, iškilo kita problema, su kuria susidūrė lėtinėmis ligomis, ypač išsėtine skleroze, sergantys pacientai. Tai neuropsichologinės būklės blogėjimas, pasireiškiantis depresija, padidėjusiu stresu, nemiga ir sumažėjusiu fiziniu aktyvumu. Šiame straipsnyje apžvelgsime kitų autorių atliktus mokslinius darbus, nagrinėjančius COVID-19 pandemijos įtaką išsėtine skleroze sergančių pacientų neuropsichologinei būklei ir galimus šios problemos sprendimo būdus.

Raktažodžiai: išsėtinė sklerozė, COVID-19 infekcija, neuropsichologinė būklė, fizinis aktyvumas, telemedicina, virtuali terapija.

 

Summary

Since the spread of COVID-19 infection worldwide in December 2019, quarantine has been initiated to stop human contact and thus limit the spread of the disease. However, a decrease in human contact and visits to doctors has led to another problem in patients with chronic diseases, especially those with multiple sclerosis, such as worsening of neuropsychological status, depression, increased stress levels, insomnia, and decreased physical activity. In this article, we review the scientific work of other authors on the impact of the COVID-19 pandemic on the neuropsychological condition of patients with multiple sclerosis and possible solutions to this problem.

Keywords: multiple sclerosis, COVID-19 infection, neuropsychological condition, physical activity, telemedicine, virtual therapy.

 

Straipsnis lietuvių kalba su santrauka anglų k. | Article in Lithuanian with English summary

DOI: 10.29014/NS.2022.26.1

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2022. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Posted by Neurologijos seminarai