Demencijos su Lewy kūneliais gydymo ir diagnostikos metodų apžvalga. Klinikinio atvejo analizė
An overview of methods for the treatment and diagnosis of dementia with Lewy bodies. Clinical case analysis

Markevičiūtė M.Š., Karnickas M., Bagdonaitė A.
Neurologijos seminarai 2020; 24(86): 350-356.

Santrauka

Demencija su Lewy kūneliais (DLK) yra progresuojanti, neurodegeneracinė, retai diagnozuojama nežinomos kilmės demencija, kuri pasireiškia fliuktuojančiomis kognityvinėmis funkcijomis, sudėtingomis regos haliucinacijomis, parkinsonizmu ir REM miego elgesio sutrikimu. Išskirtinis DLK patologinis bruožas yra autopsijos metu smegenyse aptinkami daugybiniai Lewy kūneliai – eozinofiliniai hialino intarpai neuronų citoplazmoje. Nors DLK yra trečia dažniausia demencijos priežastis tarp vyresnio amžiaus žmonių po Alzheimerio ligos ir kraujagyslinės demencijos, ji vis dar diagnozuojama per retai. Taip pat diagnozuoti DLK atvejai dažnai būna pastebėti vėlai, kadangi diagnostika ankstyvose stadijose yra sudėtinga, nes DLK gali pasireikšti panašiai kaip Alzheimerio ar Parkinsono liga, kraujagyslinė demencija, delyras ir kiti sutrikimai. Šiame straipsnyje pateikiame pacientės, sergančios DLK, klinikinį atvejį ir aptariame literatūrą, siekdami priminti, kad DLK pacientams pasireiškia plataus spektro simptomais, įskaitant kliedesius, nerimą, agresiją ir depresiją. Taip pat aptariame naujausius 2017 m. skelbtus DLK diagnostinius kriterijus, kuriuose daugiau dėmesio skiriama REM miego elgesio sutrikimui. Pagrindinis šio straipsnio tikslas yra priminti, kad DLK – tarpdisciplininė liga, kuriai kontroliuoti yra svarbus psichiatrų ir neurologų bendradarbiavimas. DLK gydymas yra kompleksinis ir sudėtingas dėl didelės nepageidaujamų reakcijų į vaistus rizikos. Paskirtas vaistas vieno ligos simptomo kontrolei gali sustiprinti kitus simptomus. Svarbu ir tai, kad pacientai gali būti išskirtinai jautrūs vaistams nuo psichozės, kurie skiriami kliedesių ir haliucinacijų kontrolei, todėl farmakologinis gydymas turi būti derinamas individualiai.

Raktažodžiai: demencija su Lewy kūneliais, delyras, REM miego elgesio sutrikimas.

 

Summary

Dementia with Lewy bodies (DLB) is a progressive neurodegenerative, rarely diagnosed dementia of unknown origin that manifests as fluctuations in cognitive function, complex visual hallucinations, parkinsonism, and REM sleep behavior disorder. A distinctive pathological feature of DLB is the multiple Lewy bodies – eosinophilic hyaline inclusions in the cytoplasm of neurons that are detected in the brain at autopsy. Although DLB is the third most common type of dementia in the elderly, after Alzheimer’s disease and vascular dementia, it is still too rarely diagnosed. Meanwhile, diagnosed cases of DLB are often detected late because diagnosis at an early stage is difficult as DLB can present in symptoms similar to Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, vascular dementia, delirium, and other disorders. In this article, by presenting a clinical case of a patient with DLB and discussing the literature and the most recent diagnostic criteria, we seek to remind that patients with DLB experience a wide range of symptoms, including delusions, anxiety, aggression, and depression. We also discuss the latest DLB diagnostic criteria published in 2017, which drew more focus on REM sleep behavior disorder than previously. The main purpose of the article is to remind that the management of DLB is a multidisciplinary task for psychiatrists and neurologists. The treatment of DLB is also complex and challenging due to the high risk of adverse drug reactions. A drug prescribed to control one symptom of the disease may worsen other symptoms. Patients may be exceptionally sensitive to antipsychotics for the control of delirium and hallucinations, therefore pharmacological treatment should be individualized.
Keywords: dementia with Lewy bodies, delirium, REM sleep behavior disorder.

Keywords: dementia with Lewy bodies, delirium, REM sleep behavior disorder.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2020.44

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Posted by Neurologijos seminarai