Nemigos simptomų paplitimas tarp medicinos studentų ir benzodiazepinų bei Z vaistų vartojimas jiems gydyti
Prevalence of insomnia symptoms and the use of benzodiazepines and Z-drugs for their treatment among medical students

Balčiūnaitė B., Būgaitė V., Karnickas M.
Neurologijos seminarai 2020; 24(86): 343-349.

Santrauka

Įvadas. Sveikatos mokslų studentai dažnai skundžiasi nemigai būdingais simptomais, tačiau iki šiol sisteminio medicinos studentų nemigos simptomų tyrimo Lietuvoje dar nebuvo atlikta. Tyrimo tikslas buvo nustatyti nemigos simptomų paplitimą tarp Lietuvos medicinos studentų, įvertinti studentų žinias apie benzodiazepinų vartojimą ir ištirti, kokiomis priemonėmis studentai gydosi miego sutrikimus.
Tiriamieji ir darbo metodai. 2019 m. gruodžio – 2020 m. balandžio mėnesiais į internetinės apklausos iš 28 pasirenkamųjų atsakymų klausimus atsakė 321 medicinos studentas iš Vilniaus universiteto (VU) (138) ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) (183). Gauti duomenys apdoroti „Excel“ programa ir laikyti statistiškai reikšmingais, kai p < 0,05.
Rezultatai. Apklausti visų šešių kursų studentai(I k. – 16,8 %, II k. – 10,9 %, III k. – 14 %, IV k. – 18,4 %, V k. – 22,4 % ir VI k. – 17,4 %). Iš 321 apklaustojo, 262 buvo moterys (81,6 %), 59 – vyrai (18,4 %). Bendras skaičius apklaustųjų, kurie studijuodami mediciną buvo patyrę miego sutrikimų, atitiko 55,5 %. LSMU nustatytas nemigos simptom0ų dažnis – 56,3 %, VU – 54,35 %, bendrai vaikinams – 55,9 %, merginoms – 55,3 %. Didžiausias nemigos simptomų dažnis užfiksuotas pirmuose trijuose kursuose: 28,1 % – pirmame, 26,4 % – antrame ir 22,5 % – trečiame. Tik 45,8 % apklaustųjų žinojo, kad benzodiazepinus be pertraukos ilgiausiai rekomenduojama vartoti mėnesį. Iš visų apklaustųjų, turėjusių miego sutrikimą ir bandžiusių nemedikamentines miego gerinimo priemones, 33,9 % nurodė, kad vartojo alkoholį, siekdami palengvinti užmigimą. Iš visų atsakiusiųjų, savo patiriamiems miego sutrikimams vartojusių vaistinius preparatus (63 studentai), benzodiazepinus vartojo 33 (52,4 %) ir Z vaistus – 30 (47,3 %) studentų. 57 studentams (17,8 % visų apklaustųjų) pasireiškė nemigos simptomai, trukę ilgiau nei 3 mėnesius. 9 studentams, 2,8 % visų apklaustųjų, pasireiškė nemigos simptomai, jie naktimis miegodavo po 0-2 valandas. 17 apklaustųjų miego sutrikimai pasireikšdavo 7 naktis per savaitę (5,3 % visų apklaustųjų).
Išvados. Buvo nustatytas daug didesnis nemigos simptomų paplitimas (55 %) ir ilgiau nei tris mėnesius trukusi nemiga (17,8 %) nei kituose panašiuose tyrimuose (ne medicinos studentų). Prasčiausiai miegota pirmaisiais trejais studijų metais. Mažiau nei pusė medicinos studentų (45,8 %) galėjo teisingai įvardinti, kiek ilgiausiai rekomenduojama vartoti benzodiazepinus, be to, maždaug kas trečias (33,9 %) miego sutrikimus patyręs apklaustasis kaip nemedikamentinę priemonę užmigimui palengvinti vartojo alkoholį.

Raktažodžiai: nemiga, benzodiazepinai, Z vaistai.

 

Summary

Background. Even though it is common for medical students to complain about insomnia symptoms, no study has been conducted in Lithuania to determine the prevalence of insomnia symptoms among medical students. The aim of this study was to determine the prevalence of insomnia symptoms, to evaluate students’ knowledge about benzodiazepine treatment and to examine the means used by students to treat sleep disorders.
Materials and methods. From December 2019 to April 2020, 321 medical students from Vilnius University (VU) (138 students) and Lithuanian University of Health Sciences (LUHS) (183 students) participated in an anonymous online survey including 28 multiple choice questions. The acquired data was analysed using Microsoft Excel and the statistical p value of <0.05 was considered significant.
Results. Medical students of all study years participated in the survey (1st year students – 16.8%, 2nd year – 10.9%, 3rd year – 14%, 4th year – 18.4%, 5th year – 22.4%, and 6th year – 17.4%). Of the 321 participants, 262 were female (81.6%) and 59 were male (18.4 %). Over half (55.5%) of all surveyed participants experienced sleep disturbances while studying medicine. The combined prevalence of insomnia symptoms was determined as follows: 56.3% in LUHS and 54.35% in VU; 55.9% prevalence among men and 55.3% prevalence among women. The highest prevalence of insomnia symptoms was recorded in the 1st, 2nd, and 3rd year of medical studies: 28.1%, 26.4% and 22.5%, respectively. Only 45.8% of participants were aware of the recommended duration of treatment with benzodiazepine drugs, which is a maximum of one month. One third (33.9%) of participants, who experienced symptoms of insomnia and used non-pharmacological measures to alleviate those symptoms, also tried using alcohol as a measure to help them fall asleep. Of the participants who experienced symptoms of insomnia (a total of 63 students), 33 (52.4%) used benzodiazepines and 30 (47.3%) used Z-drugs for the treatment. Insomnia symptoms lasting for more than 3 months were experienced by 57 students (17.8% of all participants), while 9 students (2.8% of all participants) experienced insomnia symptoms so severe that they slept less than 2 hours per night. 17 students (5.3% of all participants) experienced symptoms of insomnia 7 days per week.
Conclusions. A significantly higher prevalence of insomnia symptoms (55.5%) and a significantly higher prevalence of chronic insomnia symptoms lasting more than 3 months (17.8%) was measured among medical students in comparison to similar studies with non-medical students. Less than half of medical students (45.8%) knew the longest recommended use of benzodiazepines and one in three (33.9%) medical students with symptoms of insomnia also used alcohol as a measure to help them fall asleep.

Keywords: insomnia, benzodiazepines, Z-drugs.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2020.43

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Posted by Neurologijos seminarai