Intrakranijinių meningiomų radiologinių požymių ir jų histologinės diferenciacijos sąsajos: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga
Imaging features of intracranial meningiomas with histopathological correlation: a case report and review of literature

Montvilaitė R., Letautienė S.R., Kvaščevičius R., Barkauskienė A.
Neurologijos seminarai 2020; 24(85): 227-240.

Santrauka

Meningioma – dažniausiai pasitaikantis ne glijos kilmės centrinės nervų siste­mos navikas. Dauguma jų būna nepiktybinės, tačiau apie 20 % pasižymi mažesniu ląstelių diferenciacijos laipsniu, agresyvesne ligos eiga ir laikomos piktybinėmis. Kadangi nepiktybinių ir piktybinių meningiomų stebėjimo bei gydymo taktika skiriasi, svarbu kuo anksčiau minėtus tipus atskirti. Remiantis radiologiniais vaizdais (kompiuterinės tomografijos, mag­netinio rezonanso tomografijos), sunku prognozuoti meningiomos histologinę diferenciaci­ją, tačiau kai kurie požymiai leidžia įtarti naviką esant piktybinį. Siame straipsnyje pristato­mas recidyvavusios piktybinės intrakranijinės meningiomos klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga, analizuojamos meningiomų radiologinių požymių koreliacijos su naviko histologine diferenciacija.

Raktažodžiai: meningioma, kompiuterinė tomografija, magnetinio rezonanso tomografija, histologija.

 

Summary

Meningiomas are the most common non-glial tumours of the central nervous system. Most meningiomas are benign; however, ~20% are associated with less favourable clinical outcomes and are considered malignant. It is important for the radiologist to distinguish between the benign and malignant features of meningiomas as they have different management strategies. Although the value of medical imaging (computed tomography, magnetic resonance imaging) in predicting the histopathologic grades of meningiomas is limited, certain features increase the probability of the lesion being malignant. In this article, we present a case report of a recurrent malignant intracranial meningioma and a literature review and analyze the correlations of the radiological characteristics of meningiomas with histopathological tumor differentiation.

Keywords: meningioma, computed tomography, magnetic resonance imaging, histology.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2020.31

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Posted by Neurologijos seminarai