COVID-19 gydymui ir profilaktikai skiriami vaistiniai preparatai
Medicinal products used for the treatment and prophylaxis of COVID-19

Vaitkevičius A.
Neurologijos seminarai 2020; 24(84): 158-167.

Santrauka

Šiuo metu aktualiausia visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros problema yra COVID-19 pandemija. Atsižvelgiant į ekstremalią padėtį šiomis sąlygomis, greitą infekcijos plitimą, sunkią kai kurių pacientų būklę ir didelį mirtingumo dažnį, būtina skubiai pradėti pacientų gydymą, skiriant tiek simptomines priemones, tiek ir specifiškai veikiančius preparatus. Tačiau iki šiol nėra registruota nė vieno COVID-19 gydyti skirto specifinio vaisto. Beveik kasdien pasirodo naujos informacijos apie tam tikrų preparatų veiksmingumo duomenis, tačiau neretai jie yra prieštaringi, vis dar trūksta patikimų plačios apimties klinikinių tyrimų duomenų. Straipsnyje pateikiami apibendrinti duomenys apie priešvirusinių ir žmogaus imuninės sistemos atsaką veikiančių vaistų veiksmingumą ir saugumą, atsargumo priemones ir galimą nepageidaujamą poveikį nervų sistemai, kurie galėtų būti naudingi gydytojui praktikui. Taip pat nurodyta informacija apie pradėtus naujus klinikinius COVID-19 gydymui ir profilaktikai skirtų vaistinių preparatų tyrimus.

Raktažodžiai: COVID-19, SARS-CoV-2, vaistiniai preparatai nuo koronaviruso infekcijos, vakcinos.

 

Summary

Currently, the most relevant public and personal health problem is the new coronavirus-induced COVID-19 disease. In view of the pandemic emergency situation, the rapid spread of the infection, the severe condition of some patients, and the high mortality rate, there is an urgent need to treat patients with both symptomatic measures and specific agents. However, to date, no medicinal products have been authorized specifically for the treatment of COVID-19. New information on the efficacy of certain medicines appears almost daily yet it is often contradictory, and reliable data from large-scale clinical trials are still lacking. The article summarizes the known data on the efficacy and safety of antiviral agents and medicines used to control immune responses, precautions and possible adverse effects on the nervous system, which could be beneficial to the physicians in clinical practice. Data on newly initiated clinical trials on medicinal products for the treatment and prevention of COVID-19 are also provided.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, medicines against coronavirus infection, vaccines.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2020.23

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Posted by Neurologijos seminarai