Galvos smegenų traumos žymenys. Literatūros apžvalga
Biomarkers of traumatic brain injury. Literature review

Šmigelskytė A., Remenčiūtė M., Ragaišis V.
Neurologijos seminarai 2019; 23(79): 5-12.
Santrauka

Galvos smegenų trauma (GST) – tai struktūriniai pažeidimai ir (ar) smegenų funkcionavimo sutrikdymai dėl išorinės jėgos poveikio, kuri sukelia bent vieną ūminį simptomą arba kliniškai reikšmingą šio (-ių) simptomo (-ų) pablogėjimą iš karto po įvykio: sąmonės praradimą, atminties sutrikimą apie iš karto po traumos ar prieš buvusius įvykius, psichinės būklės pokyčius traumos metu ir tam tikrus neurologinius požymius. Galvos kompiuterinė tomografija (KT) yra greitai atliekamas tyrimas, galintis nustatyti daugumą gyvybei pavojingų ir chirurginiu būdu gydomų būklių. Nors yra sudarytos galvos KT atlikimo dėl GST gairės, tačiau šio tyrimo taikymas skubios pagalbos skyriuose vis dar išlieka per dažnas dėl įtariamų lengvų GST. Norint išvengti nereikalingų KT, greitai ir efektyviai diagnozuoti GST, nustatyti jos sunkumą ir prognozuoti tolimesnę eigą, vis daugiau nagrinėjami trauminio smegenų pažeidimo žymenys. 2013 m. Skandinavijos neurotraumos komitetas (angl. Scandinavian Neurotrauma Committee) į lengvos GST diagnostikos gaires įtraukė žymens S-100 kalcio jonus surišančio baltymo β tyrimą kraujyje. 2018 m. vasario mėnesį JAV Maisto ir vaistų administracija (angl. Food and Drug Administration) patvirtino glijos skaidulinio rūgštinio baltymo ir ubikvitino C-galo hidrolazės L1 derinio naudojimą lengvos GST atveju. Tyrinėjami ir įvairūs kiti trauminio smegenų pažeidimo žymenys, tačiau jie kol kas nėra taikomi medicininėje praktikoje.

Raktažodžiai: galvos smegenų trauma, kompiuterinė tomografija, žymenys, ubikvitino C-galo hidrolazė L1, glijos skaidulinis audinių proteinas, S-100 kalcio jonus surišantis baltymas β, neuronams specifinė enolazė, pagrindinis mielino baltymas, Tau baltymas.

 

Summary

Traumatic brain injury (TBI) is a structural injury of brain tissue or disruption of brain function due to an external force, which causes a decreased level of consciousness, loss of memory, alterations of mental state, and neurological deficits. Head computed tomography (CT) scan is a diagnostic modality of choice to evaluate patients for traumatic intracranial injuries. However, head CT scans are being overused in TBI patients. New biomarkers of TBI are being tested to avoid unnecessary head CT scans, diagnose TBI in a fast and efficient way, and determine its severity and prognosis. In the year of 2013, Scandinavian Neurotrauma Committee recommended S-100β for clinical use to predict intracranial injury on CT scans for suspected mild TBI. In the year of 2018, the US Food and Drug Administration approved a combination of GFAP and UCH-L1. Other biomarkers are also being tested for detecting TBI but they are not being used in medical practice yet.

Keywords: traumatic brain injury, computed tomography, biomarkers, ubiquitin C-terminal hydrolase-L1, glial fibrillary acidic protein, S-100 calcium-binding protein β, neuron specific enolase, myelin basic protein, Tau protein.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2019.01

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2019. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Posted by Neurologijos seminarai