Šiuolaikinių informacinių technologijų ir žiniasklaidos priemonių įtaka vaikų ir paauglių miegui bei sveikatai
Impact of media on sleep and health in children and adolescents

Žalalytė Ž., Praninskienė R., Mameniškienė R.
Neurologijos seminarai 2018; 22(78): 319-324.
Santrauka

Vis daugėja įrodymų apie neigiamą informacinių technologijų ir žiniasklaidos priemonių poveikį vaikų ir paauglių miegui bei sveikatai. Straipsnyje apžvelgiame tyrimus, kurių metu buvo vertinta šiuolaikinių informacinių technologijų (televizoriaus, planšetės, išmaniojo telefono, kompiuterio ir kitų prietaisų, turinčių ekranus; IT) įtaka mokyklinio amžiaus vaikų ir paauglių miegui. Nors visuose tyrimuose nagrinėti įvairūs kintamieji, nustatyta, kad vėlyvas gulimosi laikas, pailgėjęs užmigimas ir trumpesnis bendras miego laikas tiesiogiai koreliuoja su ilgu IT naudojimu. Pateikiame šių metų Amerikos pediatrų akademijos IT naudojimo rekomendacijas paaugliams, patarimus tėvams ir taisykles mažiems vaikams.

Raktažodžiai: informacinės technologijos, miegas, sveikata, vaikai, paaugliai.

 

Summary

There is growing evidence on negative impact of information technologies and media on sleep and health of children and adolescents. In this article, we review the research that assessed the impact of modern information technologies (TV, tablet, smartphone, computer, and other display devices) on the sleep of school-age children and adolescents. Late Sleep Time, Long Sleep, and Shorter Total Sleep Time directly correlate with duration of use of IT devices. We present the recommendations of this year American Pediatric Academy for the IT use for teenagers, advice for parents, and rules for toddlers.

Keywords: media, sleep, health, children, adolescents.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2018.33

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2018. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduc tion in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Cre ative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Posted by Neurologijos seminarai