Daktaro Jono Basanavičiaus (1851–1927) nervų ligos istorija
Dr. Jonas Basanavičius (1851–1927) and his nervous disease

Ulytė A., Sakalauskaitė-Juodeikienė E.
Neurologijos seminarai 2018; 22(77): 151-163.
Santrauka

Daktaras Jonas Basanavičius (1851–1927) – išskirtinė asmenybė, palikusi kertinę žymę lietuvių tautos, Lietuvos valstybės ir mokslo istorijoje. J. Basanavičius autobiografijoje „Mano gyvenimo kronika ir nervų ligos istorija: 1851–1922 m.“ pateikė ne tik socialinio, politinio, kultūrinio, akademinio gyvenimo realijas, bet ir požiūrį į savo bei kitų ligonių sveikatą, atskleidė XIX a. pab. – XX a. pr. lietuvių gydytojo mąstyseną. Daktarą vargino įvairūs simptomai – galvos skausmas, nemiga, epizodinis kurtumas, uoslės ir skonio sutrikimai, širdies aritmijų priepuoliai, kojų skausmai, parestezijos, šlapinimosi sutrikimai, kuriuos pats J. Basanavičius įvardijo „naujos“, tik XIX a. antrojoje pusėje medicinos literatūroje atsiradusios ligos neurastenijos vardu. Šiame straipsnyje chronologine tvarka pateikiame daktaro nervų ligos simptomus, ligos diagnozes ir gydymo metodus, kuriuos vertiname XIX a. pab. – XX a. pr. medicinos pasiekimų kontekste.

Raktažodžiai: Jonas Basanavičius, neurastenija, nervų liga.

 

Summary

Doctor Jonas Basanavičius (1851–1927) was the patriarch of the Lithuanian nation, activist in the Lithuanian national revival, a physician, politician, scholar, and editor of the first Lithuanian-language newspaper Auszra. In his autobiography “The Chronicle of My Life and the History of a Nervous Disease” (1851–1922), Basanavičius not only presented the realities of social, political, cultural and academic life of the second half of the XIXth and the beginning of the XXth centuries in Lithuania and Europe but also depicted and analyzed symptoms of his nervous system disease. J. Basanavičius suffered from various episodic ailments – headache, insomnia, deafness, olfactory and gustatory impairments, cardiac arrhythmias, leg pain, paraesthesias, and urinary disorders which he attributed to neurasthenia. In this article we present Basanavičius’s complaints, symptoms, and diseases in chronological order. Medical terms, diagnoses and treatment methods are analyzed in the context of the described historical period and compared to how the terms are used today.

Keywords: Jonas Basanavičius, neurasthenia, nervous disease.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2018.19

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2018. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduc tion in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Cre ative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Posted by Neurologijos seminarai