Miastenija kaip vienas iš paraneoplazinių neurologinių sindromų, susijusių su smulkialąsteliniu plaučių vėžiu. Klinikinis atvejis
Myasthenia gravis as one of paraneoplastic neurological syndromes associated with small cell lung cancer. Case report

Bunevičiūtė R., Masaitienė R., Klimašauskienė A.
Neurologijos seminarai 2018; 22(75): 5-13.
Santrauka

Miastenija, asocijuota su ne užkrūčio liaukos onkologiniais susirgimais, yra retai nustatoma ja. Šiame straipsnyje pristatysime klinikinį atvejį, kai buvo histologiškai nustatyta smulkių ląstelių plaučių karcinoma, susijusi su 3 skirtingais paraneoplaziniais neurologiniais sindromais: sensomotorine polineuropatija, limbiniu encefalitu ir seronegatyvia miastenija, patvirtinta ritminės nervo stimuliacijos tyrimo metu. Priežastinis ryšys tarp miastenijos, kaip paraneoplazinio sindromo, sukelto smulkių ląstelių plaučių karcinomos, iki šiol nėra oficialiai patvirtintas. Tačiau literatūroje vis daugėja įrodymų, kad miastenija galėtų būti susijusi ne tik su užkrūčio liaukos, bet ir su kitų lokalizacijų onkologiniais procesais.

Raktažodžiai: paraneoplazinis sindromas, miasteninis sindromas, plaučių karcinoma.

 

Summary

Myasthenia gravis associated with extrathymic malignancies is a rarely diagnosed pathology in clinical practice. We report a case of myasthenia gravis-like syndrome associated with small cell lung cancer. A male patient has been diagnosed with 3 different paraneoplastic neurological syndromes: sensorimotor polyneuropathy, limbic encephalitis and myasthenia gravis-like syndrome which was confirmed by positive repetitive nerve stimulation test. The causal association between small cell lung cancer and myasthenia gravis as a paraneoplastic neurological syndrome (PNS) has not been officially confirmed yet. However, there is increasing evidence in the literature, that myasthenia gravis could be one of the PNS phenotypes of non-thymomatous malignancies.

Keywords: paraneoplastic syndrome, myasthenic syndrome, lung carcinoma.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2018.08

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2018. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduc tion in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Cre ative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Posted by Neurologijos seminarai