Fatigue and associated factors in multiple sclerosis patients in Latvia
Sergančiųjų išsėtine skleroze nuovargis ir susiję veiksniai Latvijoje

Šetlere S., Abelsen A., Pastare D., Millers A.
Neurologijos seminarai 2018; 22(75): 42-48.
Summary

Background and objectives. Fatigue is one of the most common symptoms of multiple sclerosis (MS). The aim of this study was to determine the presence of fatigue in MS patients in Latvia and its relation to life style factors, neurological disability and depression.
Material and methods. This cross-sectional study included 117 participants (44 patients with MS and 73 healthy control group). Applied research instruments were: Expanded Disability Status Scale (EDSS), Patient Health Questionnaire (PHQ-9), Fatigue Severity Scale (FSS), and the general questionnaire for the collection of socio-demographic, life style habits and clinical data constructed for the purposes of this study.
Results. Mean FSS score was 3.9±1.9 in MS group. 26 (59.1%) patients had FSS score of 3.8 or more and were classified as a fatigue group (MSF) while 18 (40.9%) patients had FSS of 3.7 or less and were classified as a non-fatigue (MSNF) group. There was statistically significant difference between MSF and MSNF groups considering PHQ-9 score (p=0.019), FSS score (p<0.001) and EDSS score (p<0.001). Significant correlations of fatigue with depression (r=0.48, p=0.001), fatigue with neurological disability (r=0.49, p=0.001) and fatigue with smoking (r=0.29, p=0.054) were confirmed.
Conclusions. Fatigue is a common symptom in MS patients in Latvia. This study supports significant association between fatigue and clinical factors (disability, depression) and modifiable lifestyle factor – smoking.

Keywords: multiple sclerosis, fatigue, depression.

 

Santrauka

Įvadas ir tikslai. Nuovargis yra vienas dažniausių išsėtinės sklerozės (IS) simptomų. Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti nuovargio dažnumą tarp IS sergančių pacientų Latvijoje ir jo ryšį su gyvensenos veiksniais, neurologine negalia ir depresija.
Tiriamieji ir tyrimo metodai. Į šį skerspjūvio tyrimą buvo įtraukta 117 tiriamųjų (44 IS sergantys ligoniai ir 73 sveiki kontroliniai asmenys). Taikyti tyrimo instrumentai buvo: Išplėstinė negalios įvertinimo skalė (Expanded Disability Status Scale, EDSS), Pacientų sveikatos klausimynas (PHQ-9), Nuovargio sunkumo skalė (Fatigue Severity Scale, FSS) ir socio-demografinių rodiklių, gyvenimo būdo įpročių ir klinikinių duomenų klausimynas.
Rezultatai. FSS rezultatas IS grupėje buvo 3,9±1,9. 26 (59,1 %) pacientų FSS rezultatas buvo 3,8 ar daugiau. Šie pacientai buvo priskirti nuovargio grupei (MSF). 18 (40,9 %) pacientų FSS buvo 3,7 ar mažiau. Šie pacientai buvo priskirti IS be reikšmingo nuovargio (MSNF) grupei. Statistiškai reikšmingas įverčių skirtumas tarp MSF ir MSNF grupių nustatytas PHQ-9 (p = 0,019), FSS (p < 0,001) ir EDSS (p < 0,001). Nustatyta reikšminga nuovargio koreliacija su depresija (r = 0,48, p = 0,001), neurologine negalia (r = 0,49, p = 0,001) ir rūkymu (r = 0,29, p = 0,054).
Išvados. Nuovargis yra dažnas simptomas tarp IS sergančių pacientų Latvijoje. Šis tyrimas patvirtina reikšmingą nuovargio ir klinikinių veiksnių (negalios, depresijos) ir modifikuojamo gyvenimo būdo veiksnio – rūkymo ryšį.

Raktažodžiai: išsėtinė sklerozė, nuovargis, depresija.

 

Straipsnis anglų kalba | Article in English

DOI: 10.29014/ns.2018.05

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2018. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduc tion in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Cre ative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Posted by Neurologijos seminarai