Autoimuniniai encefalitai: anti-NMDAR ir anti-CASPR2 encefalitų klinikiniai atvejai ir literatūros apžvalga
Autoimmune encephalitis: case reports of anti-NMDAR and anti-CASPR2 encephalitides and literature review

Kazlauskaitė J., Giedraitienė N., Masaitienė R., Klimašauskienė A.
Neurologijos seminarai 2021; 25(89): 172-179.

Santrauka

Autoimuniniai encefalitai (AE) priskiriami centrinę nervų sistemą pažeidžiančiai uždegiminės kilmės susirgimų grupei. Iki šiol literatūroje aprašyta daugiau nei 10 skirtingų AE tipų. Naujausiuose epidemiologiniuose tyrimuose nurodoma, kad AE yra antra pagal dažnį encefalito priežastis, nusileidžianti tik infekciniam encefalitui. Dėl gausėjančios mokslinės literatūros, per pastarąjį dešimtmetį apie klinikinį AE spektrą suprantama vis daugiau. Taip pat gausėja ir sukauptų žinių apie AE atsiradimo patofiziologinius mechanizmus bei efektyvius gydymo būdus. Klinikinėje praktikoje AE antikūnų nustatymas išlieka svarbiausiu diagnostiniu žymeniu, padedančiu patvirtinti AE. Nustatyto AE tipas ir laikas nuo AE diagnozės patvirtinimo iki imunoterapijos skyrimo pradžios dažnai lemia tolimesnę sergančiojo prognozę. Dažniausiai stebimas geras atsakas į gydymą imunoterapija, o kognityvinės funkcijos gali būti sugrąžintos iš dalies ar net visiškai. AE diagnostikos ir gydymo paradigmos poslinkį lėmė tai, kad pastarąjį dešimtmetį tyrimams, susijusiems su AE, buvo skirtas itin didelis medicininės mokslinės bendruomenės dėmesys. Šiame straipsnyje pristatome du autoimuninių encefalitų atvejus, sukeltus antikūnų prieš N-metil-D-aspartato receptorius (NMDAR) ir prieš su kontaktinu susijusį baltymą 2 (CASPR2), taip pat, remdamiesi naujausia moksline literatūra, glaustai apžvelgiame šias būkles.

Raktažodžiai: autoimuninis encefalitas, NMDAR, CASPR2, imunoterapija.

 

Summary

Autoimmune encephalitis (AE) is a group of inflammatory brain disorders involving the central nervous system (CNS) that currently includes more than 10 distinct types of the disease. Nowadays, AE has been identified as the second most frequent cause of encephalitis after infectious etiology. Over the past decade, the clinical spectrum of AE has expanded, and new clinicopathological entities are increasingly being identified. Also, our understanding of disease mechanisms and treatment strategies is rapidly evolving. In clinical practice, neuronal antibodies remain the most significant diagnostic marker currently available. Prognosis of AE varies greatly depending on the subtype and the time of immunotherapy initiation. In general, AE patients respond well to immunotherapy, therefore cognitive functions might be fully or at least partially restored. Cumulative research on the AE pathogenesis has resulted in a paradigm shift in clinical decision-making for these patients. In this article, we present two clinical cases of anti-N-methyl-D-aspartate receptor (anti-NMDAR) and anti-contactin-associated protein-like 2 (anti-CASPR2) encephalitides and focus on the essential aspects of these conditions based on the latest scientific literature.

Keywords: autoimmune encephalitis, NMDAR, CASPR2, immunotherapy.

 

Straipsnis anglų kalba | Article in English

DOI: 10.29014/ns.2021.24

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2021. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-59172021; 25(89): 153-157

Įrašo autorius Neurologijos seminarai