Skirtingomis epilepsijos formomis sergančių asmenų miego ir gydymo režimo laikymosi drausmingumo vertinimas
Evaluation of sleep and treatment discipline in people with epilepsy

Streckytė D., Mameniškienė R.
Neurologijos seminarai 2020; 24(86): 325-336.

Santrauka

Įvadas. Ilgalaikis gydymas vaistais nuo epilepsijos maždaug 70 % asmenų, sergančių epilepsija, padeda pasiekti, kad priepuoliai nesikartotų, tačiau nedrausmingas vaistų vartojimas – pagrindinė gydymo nesėkmės priežastis.
Darbo tikslas. Nustatyti, ar skirtingomis epilepsijos formomis sergantys asmenys drausmingai laikosi miego ir gydymo režimo, ir įvertinti tai lemiančius veiksnius.
Tyrimo metodai. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose vykdyta suaugusių ir vaistus nuo epilepsijos vartojančių epilepsija sergančių asmenų anoniminė anketinė apklausa. Duomenys apdoroti „MS Excel“ ir SPSS 21.0 programomis. Duomenys laikyti statistiškai reikšmingais, kai p < 0,05.
Rezultatai. Tyrime dalyvavo 100 epilepsija segančių asmenų (65 % – sergančiųjų židinine epilepsija, 55 % – moterų). Tiriamųjų amžiaus mediana – 37,5 ± 15,7 metų, vidutinė ligos trukmė – 9,5 ± 11 metų, vidutinis susirgimo epilepsija amžius – 21,5 ± 17 metų. Vaistus nuo epilepsijos nedrausmingai vartoja 30 % epilepsija sergančių asmenų, nepriklausomai nuo epilepsijos formos (p = 0,819), dažniausia priežastis – užmaršumas (82,4 %). Nedrausmingas vaistų vartojimas yra statistiškai reikšmingai susijęs su gyvenamąja vieta (kaime; p = 0,032); dažnais priepuoliais (p = 0,033); retesniu vaistų nuo epilepsijos dozavimu (p = 0,032), dažniau sergančiųjų generalizuota epilepsija grupėje (p = 0,019). Miego režimas nuo epilepsijos formos nepriklauso (p > 0,05), 35 % respondentų naktį miega mažiau nei 7 valandas, 53 % respondentų nesilaiko miego režimo ir tai yra susiję su nedrausmingu vaistų vartojimu (p = 0,027).
Išvados. Vaistų nuo epilepsijos vartojimo ir miego režimo laikymosi drausmingumas nuo epilepsijos formos nepriklauso. Kas trečias epilepsija sergantis asmuo vaistus vartoja nedrausmingai. Dažniausia subjektyvi gydymo režimo nesilaikymo priežastis – užmaršumas, o objektyvios: gyvenimas kaimo vietovėje, dažni priepuoliai ir retesnės vaistų dozės. Trečdalis respondentų miega mažiau nei rekomenduojama, daugiau nei pusė  nesilaiko reguliaraus miego režimo. Nesilaikantys miego režimo linkę gydytis nedrausmingai.

Raktažodžiai: drausmingumas, epilepsija, miegas, režimas, vaistai nuo epilepsijos.

 

Summary

Introduction. Antiepileptic drugs are effective in treating epilepsy and about 70% of people with epilepsy can be seizure-free; however, undisciplined use of antiepileptic drugs is a major cause of treatment failure.
The aim of the study. To study the discipline of sleep and treatment regimen in people with different types of epilepsy and evaluate their determinants.
Methods. A cross-sectional questionnaire-based study of adults with epilepsy who received antiepileptic treatment. Statistical analysis was performed using MS Excel and SPSS 21.0 pro- grams. Statistical significance was defined with a p<0.05.
Results. The study included 100 participants, 65% had focal epilepsy and 55% were women. The median age was 37.5±15.7, mean epilepsy duration – 9.5±11, mean age of epilepsy onset – 21.5±17 years. It was found that 30% of participants did not adhere to their treatment regardless of epilepsy type (p=0.819). Nonadherence was associated with living in a rural area (p=0.032), frequent seizures (p=0.033), and less frequent medication dosing (p=0.032), especially in generalized epilepsy group (p=0.019). Sleep regimen did not depend on epilepsy type (p>0.05), 35% of respondents slept less than 7 hours per night, and 53% did not follow sleep regimen, which was related to treatment indiscipline (p=0.027).
Conclusions. Nonadherence to the antiepileptic drugs is common among people with epilepsy. The most common subjective reason is forgetfulness, while objective reasons are living in a rural area, frequent seizures, and less frequent dosage of the antiepileptic drug. More than half of people with epilepsy do not follow a regular sleep regimen and tend to disregard treatment regimen.

Keywords: discipline, epilepsy, sleep, regimen, antiepileptic drugs.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2020.41

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai