Vaikų epilepsijos gydymas kaliozotomija: du klinikiniai atvejai ir literatūros apžvalga
Corpus callosotomy for treatment of pediatric epilepsy: two clinical cases and a literature review

Matonytė R., Ročka S., Grikinienė J.
Neurologijos seminarai 2020; 24(85): 241-252.

Santrauka

Epilepsija yra viena iš dažniausių lėtinių vaikų ligų. Aktyvios vaikų epilepsijos paplitimas Lietuvoje, 2018 m. duomenimis, – 6,1/1000 vaikų. Nauji epilepsijos atvejai dažniausiai nustatomi vaikų arba vyresnių žmonių populiacijose. Epilepsija yra daugiaetiologinė liga ir pasireiškia labai įvairiais epilepsijos priepuoliais, kurių suvaldymas yra svarbiausias siekis gydant epilepsiją. Neslopinami priepuoliai gali sukelti vaiko kalbos, pažintinių funkcijų ir elgesio raidos sutrikimus – epilepsinę encefalopatiją. Veiksmingas epilepsijos gydymas vaikams ne tik pagerina sveikatos būklę, bet ir mažina socialinę atskirtį bei padeda integruotis į edukacinę veiklą. Tačiau, net ir anksti diagnozavus ligą ir paskyrus tinkamą gydymą vaistais nuo epilepsijos, epilepsijos priepuoliai išlieka 20-40 % sergančiųjų. Tokiems pacientams gali būti veiksmingas chirurginis epilepsijos gydymas – rezekcinės arba funkcinės (paliatyviosios) operacijos. Rezekcinis gydymas pagrįstas prielaida, kad epileptogeninės zonos pašalinimas apsaugo nuo priepuolių. Deja, kai kuriais atvejais epileptogeninė zona išlieka neaiški net ir po daugelio galvos smegenų tyrimų arba nesutampa su anatominio pažeidimo zona. Tokiu atveju rezekcinė operacija negali būti pritaikyta. Vienas iš veiksmingų sunkiai gydomos epilepsijos priepuolių kontrolės būdų yra paliatyvi chirurginė operacija – kaliozotomija (didžiosios smegenų jungties (corpus callosum) perpjovimas). Didžioji smegenų jungtis yra svarbiausia jungtis nerviniam impulsui plisti tarp abiejų smegenų pusrutulių, todėl jos atjungimas sutrikdo impulso plitimą tarp pusrutulių, taip sustabdydamas priepuolio generalizaciją. Klinikinių tyrimų duomenimis, kaliozotomija yra veiksminga iki 80-90 % operuotų pacientų – priepuoliai išnyksta arba reikšmingai sumažėja jų dažnis ir sunkumas.
Aprašomi du pediatriniai pacientai, gydyti Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaikų neurologijos ir neurochirurgijos skyriuose, kuriems buvo atlikta kaliozotomija ir palyginamos šių klinikinių atvejų išeitys su naujausių klinikinių tyrimų rezultatais.

Raktažodžiai: vaistams atspari epilepsija, vaikai, epilepsijos operacija, kaliozotomija.

 

Summary

Epilepsy is one of the most common chronic diseases in children and it affects approximately 6.1 per 1000 children in Lithuania as of 2018 data. The onset of epilepsy most often develops in children and older adults. The condition of epilepsy may be traced to various factors and seizure symptoms can vary widely. Controlled seizures are the main goal of epilepsy management. Children with uncontrolled seizures may develop speech, language, cognitive and behavioral dysfunction epileptic encephalopathies. Effective management of epilepsy in children not only improves condition of health, but also reduces social exclusion and helps integrate into educational activities. However, even if the disease is diagnosed early and appropriate antiepileptic drug therapy is prescribed, epileptic seizures persist in 20-40% of patients. For some of these patients, surgical treatment of epilepsy, such as resection or palliative surgery, may be effective in reducing seizures. Resection of a localized epileptogenic focus is an effective treatment for appropriate refractory cases. However, not all patients are candidates for the resection, for example, in the case of multifocal or rapidly generalizing seizures without a clearly identified epileptogenic focus. One of the most effective treatment for refractory epilepsy is corpus callosotomy. The corpus callosum is the most important pathway for the spread of epileptic activity between the two hemispheres of the brain. Its cutting precludes epileptic discharges from traveling between hemispheres (i.e., generalization). Overall, long-term follow-up studies after callosotomy have shown improvement in 80-90% of patients (seizure-free or reduction). The paper describes two pediatric patients treated in Vilnius University Hospital Santara Clinics, Department of Pediatric Neurology and Neurosurgery, who underwent a corpus callosotomy, and compares the outcome of these clinical cases with the results of recent clinical trials.

Keywords: refractory epilepsy, pediatrics, epilepsy surgery, corpus callosotomy.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2020.32

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai