Urgentiniai neurosonologiniai tyrimai prie ligonio lovos COVID-19 pandemijos metu
Urgent neurosonological examinations during COVID-19 pandemic

Valaikienė J.
Neurologijos seminarai 2020; 24(84): 152-157.

Santrauka

Koronaviruso sukeltos ligos (COVID-2019) pandemija, išplitusi ir Lietuvoje, privertė imtis skubių saugumo priemonių, siekiant apriboti šios mirtinai pavojingos infekcijos plitimą visuomenėje ir gydymo įstaigose. Straipsnyje pateikiama skubių ir neatidėliotinų neurologinių ultragarsinių tyrimų, atliekamų prie ligonio lovos, trumpiau tariant, neuro-POCUS (angl. point of care ultrasound), indikacijos, saugumo reikalavimai ir tyrimo technika bei klinikinio taikymo pavyzdžiai. Aptariami neuro-POCUS privalumai ir trūkumai.

Raktažodžiai: POCUS, ultragarsas, COVID-19 pandemija, skubi diagnostika, spalvinė duplekssonografija, insultas.

 

Summary

The pandemic of coronavirus disease 2019 forced to create urgent medical safety diagnostic protocols to limit the spread of this deadly infection. The article presents the indications, safety requirements, techniques, and clinical examples of neurological point-of-care ultrasonography or neuro-POCUS. The importance and limitations of the neuro-POCUS are discussed.

Keywords: POCUS, ultrasound, COVID-19 pandemic, urgent diagnostics, color duplex sonography, stroke.

 

Straipsnis lietuvių kalba | Article in Lithuanian

DOI: 10.29014/ns.2020.22

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai