Sezoninės depresijos rizikos faktoriai ir gydymas. Apžvalga
Risk factors and treatment approaches to seasonal affective disorder: a review

Jurgaitytė V., Dijokas J., Rimkevičiūtė P., Khawaja N.
Neurologijos seminarai 2020; 24(83): 26-34.

Santrauka

Sezoninė depresija – depresijos tipas, kuriam būdingas sezoninis simptomų pasireiškimas žiemą arba vasarą. Jos požymiai papras­tai pasireiškia 1-2 % bendros populiacijos, tačiau daugiau nei 30 laipsnių nuo pusiaujo nutolusiuose regionuose šis rodiklis sie­kia net 10-20 %. Kartais išskiriamas ir subsindrominis sezoninės depresijos tipas, kuris pasižymi to paties pobūdžio, tik lengves­niais sezoninio afektinio sutrikimo simptomais. Sezoninės dep­resijos atsiradimui įtakos turi ne tik aplinkos rizikos faktoriai, pa­vyzdžiui, dienos trukmė ar laikas, praleistas saulės šviesoje, bet ir genetiniai veiksniai bei neurocheminiai pokyčiai smegenyse – šiam sutrikimui būdinga heterogeniška rizikos veiksnių visuma. Cirkadinių ritmų sutrikimai ir neurotransmiterių, pavyzdžiui, se­rotonino, dopamino ar noradrenalino, disreguliacija yra vieni iš pagrindinių veiksnių, sukeliančių sezoninio afektinio sutrikimo simptomus. Simptomų remisijai įtakos turi ryškios šviesos tera­pija, taikoma reguliuojant pacientų cirkadinius ritmus, ir kognityvinė elgesio terapija, kuri netiesiogiai palengvina depresijos simptomus (pacientai mokomi valdyti stresą ir nerimą). Šiame straipsnyje palyginama sezoninės depresijos gydymo metodų veiksmingumas ir saugumas.

Raktažodžiai: sezoninė depresija, subsindrominis sezoninės depresijos tipas, šviesos terapija, kognityvinė elgesio terapija.

 

Summary

Seasonal Affective Disorder (SAD) is a type of depression which emerges seasonally, in winter or summer. This condition affects 1-2% of the general population; however, in regions more than 30 degrees of the equator, a higher proportion (10-20%) of people suffer from SAD. There is a milder form of SAD, subsyndromal SAD (S-SAD), which is known as “winter blues”. Besides environmental risk factors, such as day length and sunlight exposure, genetics and neurochemical changes in the brain also play a role in SAD patients showing that this disorder is heterogeneous. Imbalances in the circadian rhythm and dysregulation of neurotransmitters (serotonin, dopamine, and norepinephrine) have been identified as risk factors for symptomatic SAD. SAD symptoms can be diminished by bright light therapy, regulating patients’ circadian rhythms, and cognitive-behavioural therapy, which more indirectly focuses on alleviating depressive symptoms by allowing patients to actively manage how they perceive stress and anxiety. The paper compares effectiveness and safety of treatment methods against SAD.

Keywords: seasonal affective disorder, seasonal depression, subsyndromal seasonal affective disorder, bright light therapy, cognitive behavioural therapy.

 

Straipsnis anglų kalba | Article in English

DOI: 10.29014/ns.2020.03

Atsisiųsti PDF | Download PDF

Copyright: © Neurologijos seminarai, 2020. Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

NEUROLOGIJOS SEMINARAI • ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917

Įrašo autorius Neurologijos seminarai